2019. október 30., szerda

0
697

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.
Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”
Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.
A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót!« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.«
Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők!«
Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.
Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában, íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”
(Lk 13,22-30)

Néha azt érzem, hogy nem csak mi, de még Jézus is feleslegesen „papol”, vagyis prédikál nekünk. Ma az üdvösségről beszél, mert tanítványai kiváncsiskodnak, hogy mennyien üdvözülnek az emberek közül. Mi éljük a vallásos életünket, de igazából nem is gondolkodunk el komolyan azon, és nem tudatosítjuk magunkban, hogy a legfőbb célunk, életünk értelme az üdvösségre való törekvés és annak elérése kellene, hogy legyen. Gondolunk eleget arra, hogy nekünk is be kellene jutnunk a szűk kapun? Tennünk is kell érte!

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS