Egymillió gyermek imádkozott a békéért

1
2302
Marosvásárhelyen is imádkoztak. Fotó: Molnár Miklós Csaba.

Az „Egymillió gyermek együtt imádkozik a békéért és az egységért” nevű kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult 2005-ben, azóta a világ számos pontján megszervezik. Egyházmegyéinkben az idén is számos helyen fiatalok, gyerekek   együtt imádkoztak a békéért.

Zetelaka templomában közel 600 gyerek, tanítóik, szüleik és nagyszüleik imádkoztak a missziókért, csatlakozva az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez. Az imaalkalom kezdetén Kis Simonfi Erzsébet magyartanár tolmácsolásában Kis Szent Teréz révén hangolódtak a közös imádságra, figyelve a misszió fontosságára, különösen is saját missziós létünk erejére és szükségességére. Kicsiktől nagyokig hangosan szólították a Szűzanyát, kérve, hogy égi édesanyánkként minden napunkon kísérjen szeretetével. Az esemény szervezője Karsai Angéla hitoktató volt.

Jánossi Imre, fotók: Papp Antal plébános

Karakaszból indult el 2005-ben az „Egymillió gyermek együtt imádkozik a békéért és az egységért” nevű kezdeményezés, amelyhez évek óta a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai is csatlakoznak. Október 18-án, 9 órakor az intézmény V-XII. osztályosai a Nagyvárad-olaszi plébániatemplomban (Barátok Temploma), míg az elemi osztályok diákjai a tanintézet kápolnájában imádkoztak a békéért és az egységért. A gyermekekkel együtt imádkozott Böcskei László megyés püspök is, aki az imádság végén a békéért és egységért való ima fontosságáról beszélt a diákoknak. 

Fotók: Nagyváradi Egyházmegye / Facebook

Déván a Téglás Gábor Elméleti Líceum és a Páduai Szent Antal Római Katolikus Ferences Plébánia szervezésében az elemi osztályosokkal imádkozták együtt a rózsafüzért. Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Csengett az iskola a gyermekek és tanítók imádkozásától.

Forrás: Erdélyi Ferencesek / Facebook

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc katolikus líceum diákjai is bekapcsolódtak az “Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” című kezdeményezésbe, mely szerint október 18-án, helyi idő szerint 10 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. A Venezuelából származó kezdeményezés kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.

Az iskola harmadik, negyedik és ötödik osztályos diákjai Sükei Mária és Vincze Éva tanítónők, valamint Csíki Csilla hitoktató vezetésével érkeztek a Keresztelő Szent János templomba, ahol Balla Imre iskolalelkész várta őket, aki bevezetőként elmondta, hogy a rózsafüzér imádkozásakor a Szűzanyával együtt imádkozunk, és közben Jézus életéről elmélkedünk.

A gyerekeknek nagyon tetszett a gondolat, hogy ebben az órában velük együtt milliónyi gyermek imádkozza ugyanazt az imát, ugyanazért a szándékért. Szemmel látható lelkesedéssel hallgatták a rövid eligazítást és vették át a plébániától ajándékba kapott rózsafüzéreket.

Az iskolalelkész vezetésével a diákok egymást váltva imádkozták el a fájdalmas rózsafüzér öt tizedét. A béke és az egység egyetemes szándéka mellett felajánlották az imájukat a szüleikért, nagyszüleikért, testvéreikért, az osztályközösségek békéjéért és egységéért, valamint a betegekért.

A közös ima végén alkalmunk volt megtudni a diákoktól, hogy otthon a szüleikkel közösen és egyedül is szoktak imádkozni. A rózsafüzért csak alkalmanként, de az Üdvözlégy Máriát mindennap elimádkozzák. Örömre ad okot, hogy bevallásuk szerint a szüleiknek nem is kell gyakran emlékeztetni őket az imára, mert belső szükséget éreznek rá. Kivételt csak az étkezés előtti ima képez olykor, amikor túlságosan éhesek – vallották be mosolyogva a negyedikes kislányok. Általában a családjukért, a beteg hozzátartozóikért és az iskolai sikerekért szoktak imádkozni, este pedig rendszeresen hálát adnak a Jóistennek a nap kegyelmeiért. Olyan kislány is van, aki bekapcsolódott a papokért és szerzetesekért szervezett egyházmegyei imaláncba.

Az iskolalelkész is elégedett volt, hogy sikerült ebben a tartalmas félórában Isten elé helyezni a közösségünk legnagyobb kincseit: gyermekeink őszinte és tiszta szívből mondott imáját.

„A kezdeményezés azért is sokatmondó, mert ahogyan a Szűzanya a nagy kegyhelyeken (Lourdes, Fatima) is gyermekeknek jelent meg, ugyanúgy érzékelhetjük ma is, hogy a gyermeki tisztasággal és őszinteséggel megfogalmazott imádság hangsúlyosabb. Ezért kapcsolódtunk be mi is ebbe a lelki programba: mert fontos minden alkalmat megragadni arra, hogy ezt az érzékenységet a gyermekekben tápláljuk és fejlesszük” – nyilatkozta Balla Imre iskolalelkész.

Molnár Izabella, fotók: Molnár Miklós Csaba

Gyimesfelsőlokon több iskola is csatlakozott ma az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez. Ambrus Emese hitoktató jóvoltából a Domokos Pál Péter Iskolacsoport diákjai a központban, valamint Nyiresalján és Ugrán is imádkoztak, ugyanakkor az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium kápolnájában is nagy létszámú diákság és tanárok imádkoztak Berszán Lajos atya jelenlétében.

Forrás: Gyimesfelsőloki Plébánia / Facebook

Székelyudvarhelyen, a Tamási Áron Gimnázium 1-4. osztályos tanulói a bentlakás Szent Imre kápolnájában a tanító nénik és hitoktatójuk, Nagy Hajnal vezetésével kapcsolódtak be az egymillió gyerek rózsafüzért imádkozik világméretű kezdeményezéshez.

Horváth Enikő, Fotók: László Marika, Fancsali Adél

Cikkünk frissül!

1 HOZZÁSZÓLÁS