Fókuszban a családsegítés

0
1238
Fotók: Péter Boglárka

Gyergyószentmiklóson ülésezett a Pro Educatione Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat október 14-15. között. A hálószervezet 2011 óta a gyulafehérvári egyházmegye felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteit tömöríti a szervezett kapcsolattartás és együtt-gondolkodás céljából.

A hálószervezet félévi találkozóin a tapasztalatcsere és a hálózati ügyek megbeszélése mellett minden alkalommal közös gondolkodásra is időt szánnak: egy-egy olyan témakört nyitnak meg, amely egy aktuális társadalmi problémát a felnőttképzés szempontjából közelít meg. Ilyen volt az elmúlt években a bullying vagy a médiatudatosság témaköre. Ebben az évben a családsegítés került a fókuszba, különös tekintettel a munkamigráció következtében itthon maradt gyermekekre és fiatalokra.

Péter Boglárka, a találkozó szervezője elmondta: „Évente követjük a statisztikát, hogy Romániában évről-évre több gyermek marad itthon csak egyik szülővel vagy mindkét szülő nélkül. Bár ezek a gyermekek sérülékenyebb helyzetben vannak, ez a kérdés mégis hiányzik a családoknak, a szülőknek szóló képzési, tudatosító vagy lelki programkínálatokból. Nem véletlenül. Hiszen a folyamatosan külföldön lévő szülők még a gyermekeik oktatási intézményei által is nehezen érhetőek el. Úgy értékeljük, hogy a tanulás erről a témáról közelebb viheti munkánkat és az erdélyi katolikus felnőttképzést az aktuális társadalmi problémákhoz.”

A találkozón Kopacz Zsuzsa gyergyószentmiklósi lelkigondozó ismertette a témában végzett kutatását. Előadásának címe: A külföldön dolgozó szülők itthon hagyott gyermekeinek helyzete a felnőttképzés szempontjából.

A hálózati találkozók része a tagszervezetek munkájába való kölcsönös betekintés is. Ezen a találkozón a Caritas Vidékfejlesztés gyergyói telephelyére látogattak el a résztvevők. Megtekintették a tenyészállatokat, az üvegházakat, a gyógynövénnyel tele magaságyakat, majd megkóstolták a hosszan érlelt sajtokat, valamint a kézműves joghurtot.

A találkozó második napján a hálózati tagoknak lehetőségük nyílt az önreflexióra: célzottan a magánélet és a munka összehangolásának témájában gondolkodtak együtt.

A hivatás és a családi élet, a munkahely és a magánélet egyensúlyáról tartott előadást és interaktív műhelymunkát Cosma István marosvásárhelyi pszichológus Lenge vagy törékeny határok címmel. A témát különösen egyházi civil szervezetekre vonatkozóan közelítette meg.

„Az elmúlt időszakban az empirikus tapasztalataink, a beszélgetéseink a hálózati munkatársakkal arra utaltak, hogy a leterheltség, a kimerülés bizony a mi környezetünkre is jellemző, mindamellett, hogy az egyházi civil szférában igazán elkötelezett és munkájuk iránt elhivatott kollegák dolgoznak. Talán a határok és az arányok meghúzása éppen ebben a civil/egyházi környezetben nehezebb. Az egyházmegyében a hivatás éve zajlik éppen. Ennek jegyében az ernyőszervezet keretében mi is szeretnénk megvizsgálni saját szerepeinket. Gondolkodni azon, hogyan lehetünk még inkább elhatározottak és magabiztosak?” – mondta Péter Boglárka.

Molnár Izabella