Márton Áron-kiállítás nyílt Székelyudvarhelyen

0
1673
„Ez a kiállítás Isten szolgája Márton Áron püspök tiszteletét szeretné előmozdítani" – fogalmazott Tamás József segédpüspök. Fotók: Iochom Zsolt

Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban emlékkiállítás nyílt szeptember 2-án Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből címmel. A kiállítás december 9-ig látogatható.

Tamás József püspök köszöntő beszédében felidézte, hogy 2019. február 12-én volt 80 éve annak, hogy Márton Áron püspök urat püspökké szentelték a kolozsvári Szent Mihály-templomban. Ez az évforduló szolgáltatta a kiállítás apropóját. „Ez a kiállítás Isten szolgája Márton Áron püspök tiszteletét szeretné előmozdítani. A boldoggá avatás egyik kritériuma az, hogy a boldoggá avatandó tisztelete él-e az emberek körében, ismerik-e őt, élete példája hatással van-e rájuk. Ezért próbáljuk öt, lelkületét minél jobban megismertetni. Ez a kiállítás is ezt a célt szolgája” – fogalmazott Tamás József püspök köszöntőjében. Felidézte a nagy előd szavait: „Nekünk szerepünk van ebben a világban, nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.”

A Márton Áron püspöknek küldött úgynevezett lelki csokrok magas száma és tartalma hű bizonyítékai annak, hogy mit jelentett sokaknak Márton Áron abban a korban. A kiállított anyag az egyházmegye híveinek, papjainak, szerzetesközösségeinek lelkületéről árulkodik, bemutatja azt a leleményességet és kreativitást, mely a kommunizmus idejében válaszként született arra, hogy szentképekhez, üdvözlőlapokhoz nehezen lehetett hozzájutni. Ugyanakkor az emberek lelkivilágáról, jámbor megnyilvánulásairól is árulkodnak ezek a lelki csokrok, amelyek számos imafelajánlást és erénygyakorlatot tartalmaznak.

A megnyitón Gálfi Árpád polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Márton Áron hite és cselekedetei összhangban voltak. Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános, Márton Áron püspök hajdani titkára személyes élményeiről mesélt a hallgatóságnak. A tárlat anyagáról Hegedűs Enikő művészettörténész számolt be.

A 2019. március 3-i Vasárnap lapszámában így írt erről a művészettörténész: „Az üdvözlőlapokon és levelekben végigkövethető a püspök iránt megnyilvánuló mélységes szeretet és hála. A családtagok is nagy szeretettel vannak iránta és sokszor megköszönik a támogatását. Nagyon megható, ahogy a püspök öccse, Ágoston emlékezik a püspökké szentelésre (annak 32. évfordulóján), és kifejezi, hogy Isten nagy ajándéka a családnak is. (…) Ezek a köszöntők jelzései annak, hogy a püspök iránti tisztelet és szeretet már életében nyilvánvaló volt. Püspök- és paptársai, szerzetesek (külföldön működő vagy itthon illegalitásban élők) mellett barátai és kortársai, más felekezetűek is kifejezik őszinte nagyrabecsülésüket.”