Ferenc pápa üzenetet küldött a valdi és metodista egyházak szinódusára

0
958
A keresztények közös elköteleződésére van szükség a szegények érdekében.

A valdi és a metodista egyházak szinódusa augusztus 25-én, vasárnap kezdődött Torinóban. A pápa üzenetében az igazságosság és a béke előmozdítására buzdított: a szenvedésre, ami különösen is a legszegényebbeket és a leggyengébbeket sújtja, közös válaszokat kell adni. Folytatni kell a kölcsönös megismerést és együttműködést – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Egység, kölcsönös megértés, együttműködés és elkötelezettség arra, hogy közös válaszokat kínáljunk fel a szegénység ellen. Ezt kérte Ferenc pápa üzenetében, amelyet a valdi és a metodista egyházak egyesületének szinódusára küldött a tanácskozás megnyitása alkalmából. „Imádkozom mindnyájatokért, hogy a találkozás, az ima és az elmélkedés e napjaiban megtapasztaljátok a Szentlelket, aki áthatja és erőt ad a keresztény tanúságtételnek” – írja a pápa. A keresztények közötti ökumenikus szellem megszilárdulásáért és az egyházak közötti növekedő szeretetközösségért imádkozik.

Ferenc pápa hangsúlyozza üzenetében, hogy „sürgető szükség van a hiteles tanúságtételre Krisztusról és evangéliumáról. Ez csak akkor lehetséges, ha a szándék és a cselekvés egységét fenntartjuk. Arra kaptunk meghívást, hogy folytassuk elkötelezettségünket a kölcsönös megismerés, a megértés és együttműködés útján, hogy tanúságot tegyünk Jézusról és a szeretet evangéliumáról”.

A pápa megjegyzi: „Krisztus tanítványaiként közös válaszokat kínálhatunk fel a szenvedésre, amely sok embert sújt, különösképpen a legszegényebbeket és a leggyengébbeket, előmozdítva az igazságosságot és a békét”.

A szinódus

A metodista és valdi egyházak szinódusa vasárnap délután istentisztelettel nyílt meg Torinóban. Erica Sfredda prédikált a szertartáson. A lelkipásztorokból és világiakból álló 180 résztvevő számos témát vitat meg a szinóduson: a vallásszabadság, az állammal való kapcsolatok, a szociális és közösségi elkötelezettség, a globális diakónia, az emberi jogok, az interkulturális nemzedék jelene és jövője, a helyi egyházak valósága, az ökumenizmus és a vallásközi párbeszéd kérdéseivel foglalkoznak.

Az olasz katolikus püspöki konferencia részéről Ambrogio Spreafico püspök, az ökumenizmusért és a vallási párbeszédért felelős bizottság elnöke vesz részt a valdi és a metodista egyházak szinódusán. Számos vendéget várnak a különböző kontinensekről is. A szinódus végén lejár Eugenio Bernardini tiszteletes mandátuma és megválasztják utódát, az új moderátort.

Forrás: Vatican News