2019. augusztus 27., kedd

0
715

EVANGÉLIUM

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat:
Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét.
Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
(Mt 23,23-26)

Jézus a lélektelenségből szeretne kivezetni, így nem jó, kell a tartalom, a lényeg befogadása, hogy miénk lehessen az élet és az igaz lehetőség. Ismételten Jézus a látszat vallásosságot kifogásolja. Életünk a belülről átalakítható megújulásról kellene szóljon. Jézus nagy ajándéka, hogy megtanít a gyermek lelkületével és bizalmával az Atya felé fordulni. Ebben legyen növekedés, sok tapasztalat és élmény.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS