2019. július 8., hétfő

0
869

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

(Mt 9,18-26)

A mai evangélium két csodát állít elénk. Mi is csodaváró nép vagyunk, keressük a különlegeset, magunkénak szeretnénk az elleshetetlent. Mindkét evangéliumi rész esetében szükség van Jézus megtapasztalására, megérintésére. Nekünk könnyű dolgunk van, Jézus ma is köztünk van az Oltáriszentségben. Minden szentmise, szentáldozás és szentségimádás Jézus megtapasztalása és megérintése. Kell nekünk Jézus jelenléte, hisz életünk csak Vele, Általa és Benne tud megmaradni.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS