Diakónusokat szentelt Jakubinyi György érsek

0
4065
Jakubinyi György érsek az új diakónusokkal • Fotók: Nagy Emil (SIS)

Szent Péter és Szent Pál apostolok emlékünnepét megelőzően, a székesegyház felszentelésének emléknapján, június 28-án a gyulafehérvári főegyházmegye szokásaihoz híven, Jakubinyi György érsek ünnepélyes szentmise keretében diakónussá szentelte a csíkszentgyörgyi Kalányos Ottó, a csíkcsicsói Kelemen Zoltán-Arnold és a vicei Pál Áron akolitusokat. A szentbeszéd előtt András István rektor hivatalosan bemutatta a jelölteket.

A főpásztor szentbeszédében az elhangzott ószövetségi olvasmány alapján elsősorban a jelöltekhez szólva emlékeztette őket, hogy a szív – ószövetségi értelemben is – a gondolkodás helye. A zsoltáros arról beszél, hogy Isten a szívek és a vesék vizsgálója. Isten ismeri gondolatainkat és érzéseinket. Az érsek szentbeszédében Jézus Szent Szívének ünnepéről, annak kialakulásáról és jelentőségéről elmélkedett. Jézus Szent Szíve a szeretet lángoló tűzhelye.

A diakónus a pap és a püspök segítőtársa: feladata az evangélium felolvasása a szentmiséken, homíliát mondhat, feladata a szentáldoztatás, a keresztség kiszolgáltatása és közreműködhet a házasság szentségénél, a plébános engedélyével.

Az ígéretek letétele után a főpásztor kézrátétele és a felszentelő ima által a jelölteket diakónussá szentelte, a jelenlévő diakónusok pedig annak jeléül, hogy az újonnan felszentelteket befogadják a szerpapok rendjébe, békecsókot váltottak velük.  A szentelés utolsó mozzanataként a főpásztor átnyújtotta nekik az evangéliumos könyvet, ezzel is jelezve legfontosabb – igehirdetői feladatukat. Az új diakónusok elfoglalták helyüket és az eucharisztia liturgiája a megszokott módon folyatódott.

A szentmise végén Jakubinyi György érsek hálát adott a jó Istennek azért, mert hivatásokkal ajándékozta meg a főegyházmegyét. Köszönetét fejezte ki a három új diakónus szüleinek, testvéreinek, rokonainak, de a Hittudományi Főiskola tanárainak is, hogy támogatták, nevelték az elmúlt esztendők alatt az új diakónusokat. A főpásztor felhívta a jelenlévők figyelmét arra is, hogy az evangéliumos könyv, melyet a szentmisén használtak, ugyanaz, mely a szentatya csíksomlyói látogatására készült és melyet a pápai szentmisén is használtak, s melyet Ferenc pápa ellátott kézjegyével.

A szertartás ITT nézhető meg.