2019. június 5., szerda

0
1571

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:
Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás.
Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
(Jn 17,11b-19)

A mai evangélium kulcstémája, hogy Jézus az apostolokért imádkozik. Ő tudja, istennélküliségben nehéz élni, boldognak lenni, szép élethagyatékot hátra hagyni. Nem véletlen, hogy Jézus, imájában azt kéri az Atyától, hogy őrizze meg az apostolokat és utódaikat, hiszen a küldetésük a világba szól, ami egyáltalán nem könnyű feladat, ott kell nekik az igazság hordozóivá és tanúivá válni. Jézus már előre világosan látja, a világ gyűlölni fogja őket, de ennek ellenére sem szabad meghátrálniuk, hanem az Életadóban bízva a lényeget kell hirdetniük. Ma fohászainkkal kísérjük papjainkat, püspökeinket, a megszentelt odaadott életeket, hogy mindannyian a lényeg hordozói és tanúi legyenek. Közös fohászunk a mai napra: Mennyei Atyánk, testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, a püspöki kormányzás meghívására. Add, hogy életük egyre inkább megújuljon és élő evangéliummá váljon, hogy ezáltal az igazság hordózóivá és tanúivá váljanak.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS