2019. június 4., kedd

0
752

EVANGÉLIUM

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.
Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”
(Jn 17,1-11a)

A mai evangélium nagy témája Jézus utolsó vacsorai főpapi imája. A Mester gyakran hangoztatja ekkor, hogy eljött az óra, a jelen idő beteljesedett, valami új van kibontakozóban. Mindez messiási küldetésének igazolása is, ami azt jelenti, hogy szereti az Atyát és a hozzá tartozókat egyaránt. Végül az Atyát kéri, hogy dicsőítse meg, és övéit az Atya szeretetébe ajánlja. Ma két fontos pillére lehet a napomnak: egyrészt kérjem az Atyát, hogy dicsőüljön meg bennem is, munkámban, szavaimban, tevékenységemben, találkozásaimban, egész életstílusomban, másrészt az lebegjen előttem, hogy az Atya szeretetébe lettem ajánlva, életem Istenhez tartózó lett.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS