2019. március 27., szerda

1
793

EVANGÉLIUM

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.” (Mt 5,17-19)

Rend a lelke mindennek – szól a közmondás, és mennyire igaz! Ha rend van körülöttem és bennem, akkor van életszínvonal, alkotási készség és nyilván eredmény. A mai örömhírben Jézusnak a törvényre vonatkozó tanítását olvassuk. Ám a törvény a hétköznapok forgatagában nem egy kedves szócikk. Borzongunk tőle! Életet viszont a törvény nélkül el sem lehetne képzelni. Valóságos káosz lenne életünk az életkeret nélkül. Az evangélium arra bátorít, hogy életemet mérjem a főparancshoz és nézzem meg, merre haladok. Kell a keret! Ha napjaimnak nincs törvénye, normális rendje, én magam sem érzem jól magam. Szükséges, hogy hogy figyeljek arra: hol van helye Istennek az életemben? Keresztény testvéreimet szeretem-e annyira, mint önző önmagam? A mai napomat megélhetem ezen kérdések fényében is!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS