Ki hiányzik a te asztalodtól?

Ökumenikus Női Világimanap Székelykálban

0
1049
Fotók: Mihály Éva

Meghívásról, dicsőítésről, felekezettől független közös ünneplésről szólt többek közt Székelykálban az Ökumenikus Női Világimanap, amelyet, többéves hagyományt követve három felekezet asszonyai közösen szerveztek meg március 9-én a helyi kultúrotthonban.

A világimanapot a világ minden táján, minden évben ugyanakkor, március első hetében rendezik meg a kisebb-nagyobb közösségek. Évente más-más ország asszonyai készítik elő az imanap forgatókönyvét, idén a szlovéniai nők írták a „Jöjjetek, mert már minden készen van” című programot, a Lukács 14,17 igeszakasz alapján. A téma lényege ameghívás: „Jöjjetek!”, továbbá a biztatás, ami a válaszadásra késztet: „Minden készen van.” Gyertek Istent dicsőíteni, neki hálát adni és meghirdetni a szeretet országát.

A meghívás Jézusnak a nagy vacsoráról szóló példázatán alapul, amelyen azok vettek részt, akiket az utcáról hívtak be, mivel az eredeti meghívottak kimentették magukat. Az asztaltársaság nem elég az egész ház betöltésére, még mindig van hely. Ki hiányzik az asztaltól a te környezetedben, hogyan hívnád meg őt, hogyan készítenél lakomát kérdések mentén elmélkedtek közösen a különböző felekezetekhez tartozó asszonyok, Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános vezetésével.

A liturgiát színesítette a marosszentgyörgyi plébánia kórusának előadása, valamint a helyi kislányok szép éneklése. Az imanap liturgiájának végén Birton Róbert római katolikus plébános és Molnár Attila unitárius lelkész egy-egy szál virággal köszöntötték az asszonyokat és lányokat. A találkozót közös beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárták, amelyet a katolikus, unitárius és református asszonyok közösen készítettek elő.

Molnár Izabella