Búcsú Nagyvárad-Velencében

0
862

Szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án templomuk búcsúját ünnepelték a nagyvárad-velencei katolikusok. A szentmise szónoka és főcelebránsa Giosanu Leonard, a nagyvárad-olaszi plébániatemplom segédlelkésze volt. Prédikációjában arról beszélt: az angyalok voltak az első lények, akik szabad akaratukból lehetőséget kaptak arra, hogy Istent szolgálják, de némelyikük fellázadtak, ezért végérvényesen elveszítették Isten barátságát és bukott angyalokká váltak, a pokol martalékaivá. Az embereket is szabad akarattal ajándékozta meg az Úr, de az első emberpár is fellázadt, inkább elfogadta a sátán kísértését. Ennek ellenére Isten adott még egy lehetőséget, és az első elkövetett bűn után megígérte, elküldi majd a megváltót. Hosszú idő telt el azonban várakozással, miközben az emberiség cipelte bűneinek terhét. Csak a próféták jövendölése nyújtott reményt. És valóban, Isten a terve szerint az idők teljességében elküldte a fiát, aki nem egyszerűen leszállt a mennyből, hanem vállalta az emberi sorsot, annak minden részletével együtt, a kereszthalálig és a feltámadásig. Ennek előkészítésében jutott fontos szerep Máriának, akinek a sorsa nem volt előre elrendelve, hiszen mondhatott volna akár nemet is Isten szándékára, kijelenthette volna azt, hogy nem érti és gondolkodási időt kér. Ő mégis igent mondott, és ezáltal eszköze lett a megváltásnak. Példát mutat nekünk, és mindig érdemes követnünk őt, hiszen az égi édesanyánk, a legtökéletesebb példaképünk. Ő már elérkezett Isten országába, és azt akarja, hogy minden egyes fogadott gyermeke kövesse őt, hogy elnyerhesse az örök boldogságot. Legyen tehát az adventi készületünk máriás lelkületű, engedjük, hogy Isten minket is elhalmozzon a kegyelmével – tanácsolta a szónok.

Az elhangzottakért Curaliuc Demeter várad-velencei plébános mondott köszönetet a szónoknak, akárcsak a nőszövetségnek, a kántor asszonynak és az adományozóknak, valamennyi segítőnek, akik hozzájárultak munkájukkal az ünnep szebbé tételéhez.

Kép és szöveg: Ciucur Losonczi Antonius/biharinaplo.ro

MEGOSZTÁS