Százéves a marosjárai plébánia

Olvasói levél

0
2102
Szentmise • Fotó: Tulit János

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi kirendeltségének lelkivezetője, Palkó Ágoston marosjárai plébános meghívására a Máltai-tagok részt vettek az idén százéves marosjárai római katolikus templom búcsúján szeptember 9-én, a Kisboldogasszony napját követő vasárnapon.

Szelíd dombok közt, az országút zajától távol húzódik meg Marosjára. A középkorban tiszta katolikus falu volt, szerepelt a pápai tizedjegyzékben is. A reformáció idején a falu lakói áttértek a református hitre. 1887-ben a fatemplom leégett, s helyébe építtette Máté József székelykáli plébános a mai plébániatemplomot, anyaegyházat szervezve 1918-ban. A Palkó Ágoston által felújíttatott templom, amelynek védőszentje a boldogságos Szűz Mária, egy dombtetőn van, mintegy őrködve a falu felett.

Ünneplő közösség • Fotó: Tulit János

Az ünnepi szentmisén a hálaadáson túl sor került az új egyháztanács tagjainak eskütételére. Oláh Dénes főesperes prédikációjában kiemelte az egyháztanácsosok feladatait, akiknek hűen kell szolgálniuk plébánosukat és a gyülekezetet. A templomról beszélve hangsúlyozta, hogy az szent hely, ahova mindig jó és kell is menni. Az erdélyi és a magyarországi templomok közül sokat szenteltek a Kisboldogasszony tiszteletére, így a marosjárait is. Szeptember 8-án, Szűz Mária születésének napján fel kell keresnünk ezeket a szent helyeket, hogy lerójuk tiszteletünket a Szűzanya előtt. A főesperes áldását adta a hívekre és a gyerekekre az új tanév küszöbén.

Új egyháztanácsi tagokat is választottak • Fotó: Tulit János

Palkó Ágoston plébános emléklappal köszönte meg a hetvenéves kort betöltött egyháztanácsosok munkáját. A máltaiak a százéves évforduló tiszteletére készített kis kártyákkal ajándékozták meg a jelenlevőket.

A magyar és pápai himnusz eléneklésével ért véget a szentmise, amelyet szeretetvendégség követett a közösségi házban.

Hálásak vagyunk lelki vezetőnknek és a marosjáraiaknak ezért a szép napért.

Tövissi Éva Máltai-tag