Könyvbemutató és képzőművészeti kiállítás Székelyudvarhelyen

0
2188
Elekes Gyula, a székelyudvarhelyi művelődési ház igazgatója, a rendezvény házigazdája

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) könyvbemutatóval és képzőművészeti kiállítással mutatkozott be Székelyudvarhelyen, a művelődési házban 2017. szeptember 25-én és 26-án. Az MBKKE nem ismeretlen Székelyföldön, mert az elmúlt években rendszeresen rendezett kiállításokat Erdélyben. Ez az egyesület közel húsz éve van jelen a magyar és a nemzetközi kulturális életben, hogy munkájával elősegítse művészeti és egyéb kulturális események megvalósulását a Kárpát-medencében.

A könyvbemutatón Virt László Magyar nevelés, népi gondolat című művét, Nagy Zoltán hittanár mutatta be, akinek munkássága széles körben ismert és szakmai körökben is elismert. Áldozatos kutatómunkájának középpontjában Márton Áron püspök áll. Többórás hang- és képanyagot állított össze a püspök életéről.

Nagy Zoltán bemutatja Virt László kötetét.

A bemutatott könyv témája és mondanivalója is sok szállal kapcsolódik tevékenységéhez. Igen tartalmas, érdekfeszítő, a lényeget kiemelő előadás keretében ismertette meg a közönséget a magyar szellemtörténet négy nagy alakjával. A kötetben olyan személyek kaptak helyet, akik az emberformálás és a gondolkodás alakításának területén is működtek: Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron, Németh László. A négy gondolkodó összefüggő, jól felépített pedagógiai rendszert dolgozott ki, amely a mellérendelő társas kapcsolatra épült, a jellemnevelést helyezte előtérbe. Legyen élményszerű a tanulás, tantárgyak csoportosításával a tantárgyak közötti összefüggések, tantárgyi logika alkalmazásával lehetővé válik, hogy versenyképes legyen a tudás. A könyv bemutatását követően Győrffy Sándor képzőművész – az egyesület művészeti alelnöke – az MBKKE kiadványairól tartott ismertetést, amelynek során szólt a kiállítássorozatokról, a verseskötetekről, a megjelenő folyóiratokról. Ruda Gábor elnök, az MBKKE tevékenységét vázolta fel. Baráti beszélgetéssel, a kiadványok megtekintésével zárult a program.

A képzőművészeti kiállítás megnyitójára szeptember 26-án került sor. Az MBKKE 2017/2018 évre tervezett kiállítássorozatának, a Tájak vonzásában következő állomása volt ez. A hét részből álló sorozat három országban mutatkozik be, 5 egyéni és 2 csoportos tárlat keretében. A megjelenteket Elekes Gyula, a művelődési ház igazgatója és Ruda Gábor, az MBKKE elnöke köszöntötte.

Győrffy Sándor megnyitja a kiállítást.

A kiállítást Győrffy Sándor képzőművész nyitotta meg. Beszéde során értelmezte a sorozat címét. Hangsúlyozta, hogy a vizuális művészetek a kép, a látvány erejével – a nyelvi különbözőségek ellenére – hasonló gondolatokat keltenek bennünk. Arra a történelmi helyzetre is utalt, hogy közel száz éve államhatárok választják el egymástól a nyelvi, kulturális egységeket. A tárlat, a kulturális jelenlét eszközével, egységesíti magyar nemzetünk részeit, összekapcsolja a népeket. Ezt követően, rövid tárlatvezetésen bemutatta a 22 kiállító művész 27 alkotását. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a különböző technikájú, műfajú, eltérő anyaghasználatú alkotások nem gyengítik, hanem épp ellenkezőleg, erősítik egymást. A tárlaton Nagy János, Horváth György, Kovács Géza, Kaposi Endre egy-egy kisplasztikáját tekintheti meg a közönség. Igen változatos fotókat mutattak be: Ruda Gábor – kollázs, Stark István – szociofotó, Szabó László, Németh László – természet fotó, Németh Mátyás – fotógrafika, Vígh Ákos, Hernádi Paula, Hagymás István – számítógépes grafika. A festmények által nyújtott látvány is igen sokszínű világot tár elénk. A kiállító művészek: Toró Annamari, Kacsó István, Berei Zoltán, Kántor János, Végh András, Mayer Berta, Kőrösi Papp Kálmán, Varga-Welther Júlia, Révész Ákos, Győrffy Sándor. A befejező gondolatokban hangsúlyozta az előadó, hogy a kiállított műalkotások értékeket hordoznak. Az alkotó személyes üzenetét közvetítik a néző felé. A tárlat megtekintésével zárult az ünnepélyes megnyitó. A kiállítás 2017. október 17-éig látogatható.

Közel száz éve, államhatárok választják el egymástól a nyelvi, kulturális egységeket, magyar nemzetünk részeit. Az MBKKE a kulturális jelenlét eszközét felhasználva teszi elfogadhatóbbá ezt az állapotot. Egy korábbi, határokon átívelő kiállítás megnyitóján Molnár Imre szociológus, történész ezt így fogalmazta meg: „Megtartó erőnk a kultúránk. Ez az erős gyökereivel, a történelem szélviharaival is dacoló, a múltból táplálkozó, de a jövő reményét hordozó, szerteágazóan erős életfa, mely határokon át, a jelenben is meg tud tartani bennünket.”

Szöveg: Szabó Lászlóné Mária
Fotó: Szabó László