Úrnapja Székelyudvarhelyen

0
3412
Fotó: Barcsa István

A székelyudvarhelyi főesperesi kerület úrnapi búcsúját ma délelőtt ünnepelték. A közelebbi települések és a város plébániáinak búcsújárói keresztaljával érkeztek a Márton Áron térre, ahol a felállított szabadtéri oltárnál Jakubinyi György érsek együtt misézett a kerület papságával.
A búcsú meghívott szónoka Potyó Ferenc általános helynök, gyulafehérvári irodaigazgató volt, aki szentbeszédében elmondta, hogy „minden évben az egyház az Úr Jézus Krisztus testét és vérét mutatja fel, körbehordozza a városok és falvak utcáin, és megszólítja az embereket: jöjjetek és imádjuk. Az eucharisztia elsősorban áldozatot jelent: az Úr Jézus Krisztus nagypénteki keresztáldozatának vér nélküli megjelenítése történik a szentmisében. És ez azt is magában hordozza, hogy mint megtört kenyérhez, hozzá kell adnunk a mi életünk áldozatát is”.
Az érseki szentmisén a székelyudvarhelyi egyházközségek egyesített kórusa Halmos László: Ecce sacerdos magnus, valamint a gregorián Ave Verum és a Tantum ergo című műveket énekelte, vezényelt Rózsa Imre János kántor-karnagy. A szentmise énekeit orgonán Pap Zoltán kísérte.
A város főterén, a négy égtáj irányában elhelyezett oltároknál imádkozó búcsús körmenetet hagyományosan a zetelaki keresztalja vezette. Az úrnapi búcsú Te Deummal, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért mondott imával és áldással zárult.

További fotók a Székelyudvarhelyi Rendezvények Facebook oldalán.