Démonok kívül-belül – Előadás a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör keretében

0
2053
Fotó: Szőcs Csaba (RomKat.ro)

Démonok a 20. században címmel tartott előadást Dr. Jitianu Liviu docens, a BBTE Római Katolikus Teológiai Karának filozófia- és dogmatikatanára december 14-én este 7 órától a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében. A előadás a Keresztény Értelmiségi Kör – Kolozsvár (KÉKK) előadás-sorozatának részét képezte.

Nem könnyű téma – jegyezte meg az előadó mindjárt az elején. A démonokról szóló diskurzust ugyanis az teszi nehézzé, hogy kívül esik a személyes tapasztalat horizontján, ellentétben például az emberi egzisztenciát alapjaiban érintő kérdésekkel, mint a lét, idő, szabadság, halál. Személyes életünkben ahogy angyallal, úgy démonnal sem találkozhatunk. Kivéve persze az olyan extrém, elszigetelt eseteket, amelyekre példaként az Adolf Rodewyk könyvében leírt ördögtől megszállott nővér esetét hozta fel.

Fotó: Szőcs Csaba (RomKat.ro)

Az előadás mégsem ezen a vonalon haladt tovább, érzékeltetve, hogy az ördögtől való megszállottság, bármennyire is mellbevágóan valóságos tapasztalat, mégis megmarad az extrém szélsőségek peremvidékén. Az előadó inkább arra tért ki, hogy a démonok kapcsán körüljárható legfontosabb probléma a világban mindenütt ránk leselkedő rossz kérdésköre. Habár az apokrif evangéliumok, valamint a középkor gazdag képi világot épített ki, amelyben mintegy testet öltött a démon, ez a burjánzó képiség veszélyes is – jegyezte meg Jitianu Liviu. A démon kedvelt témája a művészeteknek és a folklórnak, de mindezen területek az emberi lényegen kívül helyezik a rosszat. Ma már sokkal közelebb áll hozzánk az a gondolkodási irány (így például Carl Gustav Jungé), amely szerint az emberhez lényegében hozzátartozik, hogy a létezés extrém szélsőségeit, a pokoli és az angyali világot is magába foglalja.

Az előadás gazdag, egymással feleselő forrásanyaga mintegy szintézisbe került az egyház tanításának ismertetésében. Az egyház ugyan keveset beszél a démonok világáról, ám mindez azért van, mert a démonológia nem egyenrangú a megváltás tanával. A megváltás a hitünk szíve – tette hozzá az előadó – minden embernek erre kell törekednie, mint ahogy az ember eredendően az üdvösségre teremtetett. Ugyan az egyház  nem zárja ki az ördögtől való megszállottság lehetőségét, de a remény teológiáját kell szem előtt tartanunk, az örökkévalóság megígért ajándékát.

Lakatos Fleisz Katalin