Szent Mihály főangyal ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Mihály tiszteletére: Gyulafehérvári székesegyház, Kolozsvár: Szent Mihály-templom, Málnás, Etéd, Türkös, Lemhény, Jegenye, Szásznádas, Vadad, Székelyhodos, Csíkszentmihály, Székelypálfalva, Sinfalva: Szentmihály, Üknyéd.

 • Székelypálfalván szeptember 26-án, szombaton délelőtt 11 órakor ünneplik az egyházközség védőszentjét. A búcsú előestjén, pénteken 6 órától lelkigyakorlatos szentmise lesz, amelyen a szentbeszédet Márton István tölgyesi plébános tartja. A búcsús szentmise főcelebránsa Csató Béla székelylengyelfalvi plébános, szónoka pedig Márton József borszéki plébános lesz.
 • Székelykeresztúr filiájában, az etédi templomban szeptember 26-án, szombaton délelőtt 11 órakor mutatják be a búcsús szentmisét, szónoka Jakab Lajos vágási plébános.
 • jegenyei Szent Mihály-templomban szintén szombaton, szeptember 26-án ünnepelnek. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes-plébános.
 • Gyulafehérváron Szent Mihály főangyal, főegyházmegyénk és főszékesegyházunk védőszentjének ünnepén, szeptember 29-én, kedden délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi búcsú, melynek keretében megtartják az elmaradt nagycsütörtöki olajszentelést. A búcsús szentmise egyben a Szeminárium Veni Sancte-ünnepe is (a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetének tanévnyitója). Ez a nap Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 40. évfordulója. Az ünnepi szentmisébe a templom.ro oldalon lehet bekapcsolódni. Bővebben ITT.
 • lemhényi Szent Mihály-napi búcsút a felújítás miatt a plébániatemplomban tartják. A kedden délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén Péter Arthur kovásznai plébános prédikál.
 • csíkszentmihályi egyházközségben is kedden délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise. A búcsús szónok: Göthér Gergely csíksomlyói plébános.
 • málnási Szent Mihály-templomban kedden déli 12 órától mutatják be a búcsús ónnepi szentmisét.
 • türkösi plébániatemplomban Szent Mihály napján tartják a búcsút. A szentmise délután 5 órakor kezdődik.
 • Kolozsváron, a Szent Mihály-plébániatemplom felújítás alatt áll. Emiatt  szeptember 29-én, kedden délután 6 órakor a Piarista templomban mutatják be a búcsús szentmisét. Délután 5 órától ünnepre-hangolódás lesz a szociális testvérek által vezetett ima révén, alkalmat kínálva a szentgyónás elvégzésére is. Az egyházzenei szolgálatot a Szent Cecília kórus és zenekar végzi. Az ünnepi alkalmon felcsendül Bánáti Buchner Antal Szent Erzsébet miséje. Vezényel: Potyó István. Mindazok számára, akik a járványügyi intézkedések okán kültéren vesznek részt a szentmisén, biztosított a kivetítőn történő bekapcsolódás. A szentmisét élőben közvetítik a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia Facebook oldalán és a templom.ro honlapon, valamint az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.
 • Sinfalva filiájában, Szentmihályon október 4-én, vasárnap délután 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • Üknyéden is október 4-én, vasárnap tartják a búcsút. Itt a szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József aranymisés plébános, Lázárfalváról.

Temesvári egyházmegye:

 • Az arad-gáji egyházközséghez tartozó Sofronyán szeptember 27-én, vasárnap déli 12 órakor kezdődik a Szent Mihály-napi ünnepélyes búcsús szentmise, amelynek ünnepi szónoka P. Prenkiewicz Artúr belvárosi minorita házfőnök.
 • A kisjenői templom búcsúünnepsége szeptember 29-én, kedden este 6 órától kezdődik. A szentmise szónok Szilvágyi Zsolt püspöki helynök.

 

 

Dátum

2020. szeptember 29., kedd