2022. szeptember 25.

Szent István-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent István tiszteletére: Piski, Hátszeg: Puj, Sepsiszentkirály, Mikóújfalu, Árkos, Kovászna, Bethlen, Mezőszengyel, Mikháza, Szörcse, Csicsókeresztúr, Csöb, Csíkszentkirály: plébániatemplom, Ajnád, Székelykocsárd, Ákosfalva, Mezőbánd, Disznajó, Borszék, Hargitafürdő, Bükkhavas, Borzont, Gyergyóbékás, Kicsibükk, Székelyszentkirály, Kapnikbánya, Medgyes: Szent István-templom, Kolozsvár: Szent István-templom, Hidegség, Kézdiszentlélek: Perkő.

 • Perkőn augusztus 20-án, csütörtökön tartják a Szent István-napi búcsút. A zarándokok körmenete délelőtt fél 11-kor indul a kézdiszentléleki templomtól. Útközben elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Az ünnepi szentmise, melynek szónoka Csintalan László nyugalmazott plébános, déli 12 órakor kezdődik. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid István kántor vezénylése alatt.
 • mikóújfalvi templomnak is Szent István király a titulusa. A búcsús szentmise csütörtökön délelőtt 11 órakor kezdődik.
 • A hidegségi templom búcsúját is augusztus 20-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor tartják. A szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott püspök, szónoka pedig Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész.
 • Kolozsváron, a Donát úti Szent István-templom búcsúünnepe augusztus 20-án, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Oláh Zoltán teológiai tanár Gyulafehérvárról. A liturgia keretében megszentelik a helyi gazdák adományozta Magyarok kenyerét.
 • gyergyószentmiklósi Szent István ereklyéinek átvitele egyházközség augusztus 20-án, kedden a délután 5 órakor kezdődő szentmisén a plébániatemplom felszentelésének tizenkettedik évfordulóját ünnepli. A szentmise főcelebránsa és szónoka Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József egyházközség plébánosa lesz.
 • A csíksomlyói kegytemplomban az Erdélyi Ferences Rendtartomány védőszentjének ünnepén, az este 6 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét P. Urbán Erik tartományfőnök mutatja be, a liturgia keretében kerül sor Fr. Csáki Fülöp akolitussá avatására.
 • A borszéki plébániatemplom búcsúját csütörtökön este 6 órakor ünneplik. A szentbeszédet Antal József gyergyótekerőpataki plébános tartja.
 • Szintén este 6 órától ünneplik a medgyesi Szent István-templom búcsúját. A szentmisén Varga Vince kiskapusi lelkész prédikál.
 • Ákosfalván augusztus 22-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános.
 • Imecsfalva filiájában, Szörcsén is szombaton ünnepelnek. A búcsús szentmise déli 12 órakor kezdődik.
 • Vasárnap délelőtt 9 órakor Székelykocsárdon, a felvinci anyaegyházközség plébánosa, Mihály Imre prédikál a búcsús szentmisén.
 • borzonti Szent István-napi búcsús szentmisét is augusztus 23-án, vasárnap délelőtt 11 órától ünneplik.
 • Kovásznán renoválták a Szent István tiszteletére épült plébániatemplomot. A megújult  templombelsőt Kovács Gergely érsek augusztus 23-án, vasárnap a déli 12 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében áldja meg.
 • Székelyszentkirályon ugyancsak vasárnap fél 1 órakor kezdődik a Szent István napi búcsús szentmise. A szentbeszédet Nagy László ezüstmisés lelkipásztor mondja.
 • Augusztus 23-án, vasárnap fél 1 órakor tartják a csíkszentkirályi plébániatemplom búcsúját is. A szentmise szónoka Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő.
 • Hargitafürdőn augusztus 23-án, vasárnap a délután fél 1 órakor kezdődő szentmise keretében ülik meg Szent István király ünnepét és a templom búcsúját a pálos atyák. A szentmisét Tamás József nyugalmazott püspök atya mutatja be. Az Erdélyben látógató Pálosan szép az élet – pálos rendtörténeti vándorkiállítás első alkalommal Hargitafürdőn lesz látható.
 • Augusztus 23-án, vasárnap délután fél 1 órától ünneplik a kapnikbányai templom névadóját. A búcsús szentbeszédet Fekete József aranymisés plébános tartja.
 • Augusztus 23-án, vasárnap délután 1 órakor Gyergyóbékáson, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József leányegyházközségében, Páll Antal kisegítő lelkész prédikál.
 • Hátszeg filiájában, a puji templomban augusztus 30-án, vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Temesvári egyházmegye:

A temesvári egyházmegyében a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent István tiszteletére: Borosjenő, Facsád, Torontálkeresztes és Orsova (régi).

 • Szent István király ünnepén a járvány elleni óvintézkedések betartásával az óteleki plébániához tartozó torontálkeresztesi közösség templombúcsút ünnepel. Az ünnepi szentmisét délelőtt 10 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök celebrálja.
 • A temesvári Várbástya Egyesület Szent István napja alkalmából augusztus 21-én, pénteken este 7 órai kezdettel kulturális műsorral egybekötött ünnepséget szervez a Bartók Béla Elméleti Líceum udvarán. Támogatók: Magyarország Temesvári Tiszteletbeli Konzulátusa és a Bartók Béla Elméleti Líceum. Az ünnepség keretében Szent István királyról, az ősi csanádi egyházmegye megalapítójáról Pál József Csaba megyés püspök tart előadást.

Nagyváradi egyházmegye:

A nagyváradi egyházmegyében a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent István tiszteletére: Nagyszalonta, Magyarpatak és Királydaróc.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent István tiszteletére: Csomaköz, Józsefháza és Iloba Handul.