Szent Flórián

Flórián egy régi legenda szerint még gyermekkorában az imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől. Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorchban (Laureacumban), mint egy csapat parancsnoka. 304-ben Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők közt, önként jelentkezett Flórián. Megpróbált segíteni a hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt.

Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő temette el nagy tisztelettel. Ereklyéi részben Rómába, részben (III. Lucius pápa adományozásából) Krakkóba kerültek. Rómában a Szent Flórián-apátságot emelték sírja fölé.

Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint egy égő házra sajtárból önti a vizet. Egy jámbor legenda elbeszéli egy figyelmetlen szénégető esetét, aki a tűzbe esve hirtelen Flórián segítségét kérte, mire hatalmas víztömeg borította el a tüzet, megmentvén a szénégetőt.

Dátum

2018. május 04., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

nem kötelező emléknap - piros
nem kötelező emléknap - piros
Kategóriák