2022. augusztus 15.

Szent Erzsébet-napi búcsúk, ünnepségek

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Erzsébet tiszteletére: Nagyenyed, Szászváros, Földvár, Erzsébetváros: örmény templom, Kézdicsomortán, Kommandó, Szamosfalva, Magyarköblös, Úzvölgye, Marosvásárhely: Szent Erzsébet-templom, Gyimesbükk: Tarhavas, Gyergyóhodos, Nagygalambfalva, Székelylengyelfalva, Gyergyószentmiklós: Szent Erzsébet Öregotthon kápolnája, Kőhalom: állomás.

 • Szamosfalván november 15-én, déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise, melynek keretében kenyér és rózsaáldás lesz a gondoskodó szeretet jelképeként családjainknak, a férjek, édesapák, udvarló ifjak részére, hogy köszönthessék szeretteiket.
 • Gyimesbükk Tarhavas-pataki kápolnájának Árpád-házi Szent Erzsébet a védőszentje, a búcsús szentmisét november 15-én, vasárnap délután fél 1 órától tartják.
 • Székelylengyelfalván a búcsús szentmisén november 15-én, vasárnap délután fél 1 órakor a szentbeszédet Opra István oroszhegyi plébános mondja.
 • A kolozsvári Piarista-templomban november 19-én, reggel fél 8 órától a román nyelvű, este 6 órától a magyar nyelvű, a Szent István templomban délután 5 órától kezdődő  szentmiséken kenyér és rózsaáldás lesz. Buzdítva hívnak a találékony és törődő jóság jelképeit használni: megosztani a megáldott, elvitelre szánt kenyeret családjainkkal, a férjek, édesapák, udvarló ifjak pedig ragaszkodásuk vörös rózsájának illatával mondhatják el szeretetük miértjét.
 • Esztelnek filiájában, Kézdicsomortán templomában csütörtökön, november 19-én, délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. Az ünnepi szentmise szónoka Kacsó Sándor kézdialmási plébános.
 • nagyenyedi plébániatemplom búcsúját csütörtökön, délután 5 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kerekes László segédpüspök, szónoka pedig Bálint Emil felcsíki főesperes, a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség plébánosa.
 • Marosvásárhely-meggyesfalvi Szent Erzsébet-templom búcsúját szintén november 19-én, csütörtökön ünneplik. A délután 5 órakor kezdődő szentmisén Boros Károly nyugalmazott plébános tartja a szentbeszédet.
 • Szent Erzsébet-búcsút ünnepelnek a kőhalmi plébániához tartozó állomási templomban is. November 19-én, csütörtökön, a délután 4 órakor kezdődő szentmisén Bátor Botond pálos atya prédikál Hargitafürdőről.
 • Úzvölgyében november 21-én, szombaton déli 12 órakor lesz a búcsú. Az ünnepi szentbeszédet Málnási Demeter gyimesközéploki plébános mondja.
 • Kovászna leányegyházközségében, Kommandón a búcsút, november 22-én, vasárnap délután 3 órakor tartják. A szentmise szónoka Marek Bernardin OFM, Esztelnekről.
 • Székelykeresztúr filiájában, Nagygalambfalván a kápolna búcsúját szintén november 22-én, vasárnap délután 3 órától tartják.

Temesvári egyházmegye:

 • November 19-én, csütörtökön délután 5 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban Pălie Veniamin esperes, helyi plébános szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. A liturgián jelen lesz Erwin Josef Țigla, a Romániai Páli Szent Vince Karitatív Egyesületek, valamint a resicabányai Német Kulturális Egyesület helyi képviselője, Szent Erzsébet ugyanis mindkét egyesület védőszentje. A szentmise zenei szolgálatát a Christine Surdu vezette Harmonia Sacra templomi énekkar látja el, amelynek tagjai a liturgia végén koncertet adnak. A résztvevőknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Dátum

2020. november 15., vasárnap