2024. július 22.

Szent Efrém diakónus és egyháztanító

Szíriai származású volt, és Edessza városában hittudományi iskolát alapított. Jeles keresztény költő, szép himnuszok szerzője, és a hitet is védte az eretnek tanítások ellen. 373-ban halt meg.
Egyháztanítók miséje, 323.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben:
http://www.katolikus.hu/szentek/0609.html

Liturgia:
Az egyháztanítók közös olvasmányaiból, 643. oldal.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Kol 3,12–17
Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottal, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 36,3–4.5–6.30–314 g. tónus.
Válasz: Az igaz ember ajka * hirdeti a bölcsességet! Vö. 30. vers.
Előénekes: Bízzál az Úrban és a jót cselekedd, * így lakhatsz a földeden és biztonságban élhetsz.
Az Úrban legyen örömed, * és ő teljesíti szíved vágyait.
Hívek: Az igaz ember ajka * hirdeti a bölcsességet!
E:Bízd sorsodat az Úrra, benne remélj, * és ő gondoskodik rólad.
Igazságodat napfényre hozza, * mint a déli nap, úgy ragyog igazad.
H: Az igaz ember ajka * hirdeti a bölcsességet!
E: Bölcsességet szól az igaz ajka, * és nyelve az igazságot hirdeti.
Isten törvénye él a szívében, * nem is ingadoznak soha léptei.
H: Az igaz ember ajka * hirdeti a bölcsességet!

ALLELUJA
Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: † Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. * Aki énbennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Vö. Jn 15,5 4g. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébőlLk 6,43–45
Jézus a hegyi beszédben ezt a hasonlatot mondta tanítványainak: Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt.
A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések: 33. szám.

Dátum

2025. június 09., hétfő

Idő

00:00 - 23:55
Kategóriák