2024. július 22.

Szent Család

Szent Család: a Boldogságos Szűz Mária, Szt. József és Jézus Krisztus alkotta család, amelyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. A 17. században kezdték külön ünnepelni. XI. Pius p. (ur. 1922–39) a vízkereszt nyolcadába eső vasárnapra tette, 1969-től a karácsony nyolcadába eső vasárnapon van az ünnepe. Ikonográfia: önálló csoportként a 14. században tűnt föl (Lorenzetti isk.). E század végétől a menekülés Egyiptomba képtípus számos példája ismert. A Szent Családot útjukon, pihenés közben vagy egy ház belsejében ábrázolták. 1500 körül alakult ki a Szent Család egyiptomi életét ábrázoló képtípus, amelyen József mint ács dolgozik, Mária ruhát készít Jézusnak, a gyermek játszik v. Szt. Józsefnek segít (A. Dürer: Mária élete ciklusának egyik lapja, fametszet, 1501–11). Az itáliai reneszánsz a gyermek Keresztelő Jánost mint a gyermek Jézus játszótársát ábrázolta e képeken. Később a család názáreti életének jeleneteit ábrázolták.

Dátum

2016. december 31., szombat

Idő

All of the day
Kategóriák