Online főesperesi gyűlés

Mivel a járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé a nagyszámú résztvevő fizikai jelenlétével szervezendő találkozókat, a temesvári egyházmegye három főesperességében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok tavaszi ülésére április 13-án, kedden délelőtt 10 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen (Zoom) kerül sor.

Téma: Prédikációink az Evangelii Gaudium szellemében.

Meghívott előadó Doboș Francisc lelkipásztor a bukaresti főegyházmegyéből.

Az előadást követően a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesség papjai külön-külön csoportokban folytatnak megbeszélést.

Dátum

2021. április 13., kedd

Idő

10:00