Nagyboldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Karcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon, Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Székelyföldvár, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Köszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosnyír, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Kontumác, Csíkszentgyörgy: Posa-hegy, Kolozsmonostor: apátsági templom (Kálvária).

 • gyergyótölgyesi templomnak Nagyboldogasszony a titulusa. A szentmise augusztus 11-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A búcsú napján tartják a Tölgyesről elszármazottak találkozóját is. Az ünnep szónoka Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános.
 • kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját augusztus 14-én, kedden délután 6 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fazakas Z. Márton O. Praem. csornai premontrei apát.
 • szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján tartják. Az ünnep előestéjén, augusztus 14-én, este 8 órakor gyertyás körmenet lesz a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a búcsús szentmise, amelynek főcelebránsa Bene Gábor székelyvéckei plébános, szónoka pedig Sebestyén Domokos ákosfalvi plébános, délután 1 órakor kezdődik.
 • Nagyboldogasszony, Mária mennybevételének az ünnepén a csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.

 • A kolozsvári piarista templomban augusztus 15-én, szerdán délelőtt fél 10 órakor román, 11 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét.
 • Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony-napi búcsúján szerdán délelőtt 11 órától a szamosújvári örmény katolikus vikárius, Szakács Endre mutatja be a szentmisét. A szentmisén részt vesz Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó.
 • kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét augusztus 15-én, szerdán déli 12 órától ünneplik. A szentmisén a szentbeszédet Kovács Zsolt csíkszentmártoni plébános tartja.
 • Szintén déli 12 órakor tartják Zeteváralja leányegyházközségében, Sikaszó új templomában a búcsút. A szentmise főcelebránsa Kutas Attila paksi plébánosa, szónoka pedig Tubák László nyugalmazott plébános.
 • kontumáci Nagyboldogasszony-templomban augusztus 15-én, szerdán déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnep előtt augusztus 12-15. között háromnapos szentségimádáson vehetnek részt a hívek.
 • csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony-kápolnánál szerdán délben 12 órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban.
 • Csíknagyboldogasszonyfalván szerdán délután fél 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Csintalan László csíkdelnei plébános tartja.
 • Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ünnepnapján reggel 9 órakor is lesz szentmise. A délután fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmisén Kovács Gergely, Márton Áron püspök boldoggáavatási ügyének posztulátora tartja a homíliát.
 • Felsőboldogfalván augusztus 15-én, szerdán délután 1 órakor az ünnepi búcsús szentmisén Benedek Sándor székelyszentléleki plébános prédikál.
 • Sepsibükszádon a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom búcsúját augusztus 15-én, szerdán déli 1 órakor ünneplik.
 • radnóti templom búcsúját augusztus 15-én, szerdán délután 1 órakor tartják. A szentmise szónoka Balla Árpád szászrégeni plébános lesz.
 • A dévai városi egyházközségben Nagyboldogasszony ünnepén délután 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Temesvári Egyházmegye:

 • A máriaradnai kisbazilika búcsúi programja
  Augusztus 11-én, szombaton 11 órától szlovák nyelvű szentmise, augusztus 14-én, kedden 18 órától horvát nyelvű szernmise, 19 órától magyar és román nyelvű szentmise, 20 órától rózsafüzér a bazilika előtt a Szűzanya tiszteletére. Augusztus 15-én, szerdán 7.30 órától horvát nyelvű szentmise, 9.30 órától magyar nyelvű szentmise, 11 órától ünnepélyes magyar–román–német nyelvű szentmise, amelynek ünnepi szónoka Pál József-Csaba temesvári megyés püspök, 13 órától román nyelvű szentmise, 14 órától görögkatolikus szentmise, 17 órától középkori egyházzenei koncert Gheorghe Iovu közreműködésével.
 • Az arad-mikelakai templomban szerdán 18 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-napi ünnepélyes búcsúi szentmise, amelyet Bakó László püspöki titkár celebrál.
 • A nagyiratosi egyházközséghez tartozó Nagyvarjason szerdán 11.30 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-napi ünnepélyes búcsús szentmise.

Szatmári egyházmegye:

 • A túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomokban a búcsús szentmisék az ünnep napján, augusztus 15-én, szerdán, 11 órakor kezdődnek. Túrterebesen a helyi kötődéssel rendelkező Turtureanu Róbert újmisés, máramarosszigeti segédlelkész; Erdődön Barta Barnabás püspöki titkár; Nagymajtényban Szmutku Róbert nagybányai esperes; Szamosdarán Orbán Mihály SJ, a Kálvária német közösségének plébánosa; Felsőbányán Hájtájer István, a nagybányai Krisztus Király egyházközség plébánosa; Hosszúmezőn pedig Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán mond majd szentbeszédet.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A nagyváradi székesegyház búcsúünnepére készülve triduum lesz, melynek programja a következő:
  Augusztus 12-én és 13-án a 18 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Mihály Balázs érkeserűi plébános lesz.
  Augusztus 14-én, kedden 22 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd 24 órakor szentmise lesz, melynek főcelebránsa és szónoka Szabó Dénes nagyenyedi plébános lesz.
  Augusztus 15-én, szerdán ünnepi miserend lesz a székesegyházban: 8, 10, 11.30 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék. A 18 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Kovács József, szeged-csanádi általános helynök, a szegedi Szent Gellért Szeminárium rektora.
 • Augusztus 12-én, vasárnap 12 órakor tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt tenkegörbedi templom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kóhr Balázs kanonok.
 • Augusztus 19-én, vasárnap tartják Margittán a Nagyboldogasszony tiszteletére emelt templom búcsúünnepét. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója.

Dátum

2018. augusztus 11., szombat - 2018. augusztus 15., szerda