Magyarok Nagyasszonya-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a gyulafehérvári főegyházmegyében a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére: Marosludas, Felsőcsernáton, Bélbor (leégett 1990-ben), Nyomát, Csíkcsomortán, Kovászna: Barátos, Erdőszentgyörgy, Galócás, Gyergyóalfalu: Baricz-kanyar, Nagyajta.

  • A Baricz-kanyarban a búcsút október 8-án tartják 14 órától.
  • Erdőszentgyörgyön október 9-én, szombaton 11 órától lesz a templombúcsú.  Szónok: Sebestyén Domokos ákosfalvi plébános.
  • Marosludason a templombúcsú október 9-én lesz 11 órától. Szónok: Kovács Árpád kisbácsi plébános.
  • Felsőcsernátonban a kápolna búcsúját október 10-én 12 órától tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Olasz Béla kézdivásárhely-kantai káplán.
  • Csíkcsomortánban a templom búcsúját október 10-én 12.30-tól tartják. Főcelebráns és szónok: Kerekes László segédpüspök.
  • Barátoson  a búcsú október 10-én 13 órakor kezdődik. Szónok Becze Lóránd szentkatolnai plébános.
  • Nagyajtán a búcsú október 10-én lesz 14 órától.

Nagyváradi egyházmegye

  • A krasznarécsei templom búcsúja október 10-én 15 órakor kezdődik. Főcelebráns és szónok Szűcs Attila szilágycsehi plébános.

Szatmári egyházmegye

  • A Túrterebes-hegyi templom búcsúünnepét október 10-én, vasárnap ünneplik meg. A 13 órakor kezdődő szentmise szónoka Gríz László halmi plébános.

Temesvári egyházmegye

  • A temesvár-gyárvárosi római ka­tolikus plébániatemplomot Mária, a Ma­gyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 10-én, vasárnap ünnepli az egyházközség. Dumitru Daniel helyi plébános meghívására a 10 órakor kezdődő román nyelvű, valamint a 11.30-kor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa és szónoka Dumitresc Mihai-Titi esperes, lugosi plébános. A részt vevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

Dátum

2021. október 08., péntek

Idő

08:00