Kerületi lelkinap Segesváron

Program
09:45 – megérkezés, regisztráció
10:00 – ismerkedő-összerázó játékok
10:45 – Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkész előadása
11:30 – kiscsoportok
12:15 – készülődés a szentmisére, gyónási lehetőség
12:30 – szentmise
13:00 – ebédszünet, szerény agapé
14:00 – „kerekasztal beszélgetés”
14:40 – keresztúti ájtatosság

Dátum

2018. március 10., szombat

Helyszín

Segesvár