2024. július 14.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és a megszentelt élet világnapja

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnep van, egyben a megszentelt élet világnapja.

  • Gyulafehérváron a reggel 9 órakor kezdődő ünnepi szentmisét megelőzően az érsekség udvarán végzik a gyertyaszentelés szertartását, majd a körmenet után a székesegyházban Oláh Zoltán teológiai tanár a szeminárium elöljáróival, tanáraival közösen mutatja be a szentmisét.
  • csíksomlyói kegytemplomban 2018. február 2-án a gyertyaszenteléssel egybekötött szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek. II. Szent János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára. Imádkozzunk a szerzetesekért és a megszentelt életet élőkért, valamint a hivatásokért!
  • A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban február 2-án, este fél 6-kor együtt imádkozzák a zsolozsma esti dicséretét a városban tevékenykedő szerzetesrendek tagjai. A vesperást követően szentmisén vesznek részt, és a hívekkel együtt adnak hálát hivatásukért, valamint kérik Isten áldását apostoli munkájukhoz.
  • Február 3-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők Nagyváradra zarándokolnak. Ebben az évben a római katolikus püspökség által szervezett találkozó keretében déli 12 órakor Virgil Bercea görögkatolikus és Böcskei László római katolikus püspök a jelenlévő papokkal és szerzetesekkel közösen szentmisét mutatnak be a  székesegyházban, ahova szeretettel várják a híveket is.