Esperesi gyűlések a Temesvári Egyházmegyében

December 9-én, csütörtökön a lugosi plébánia szervezésében a krassói és a szörényi esperesi kerület papjai 11 órai kezdettel ülésen vesznek részt, amelyet témája a szinodális folyamat.

December 15-én, szerdán 11 órától a temesvár-újkiddosai plébánián kerül sor esperesi gyűlésre.

Dátum

2021. december 09., csütörtök

Idő

11:00