2024. július 13.

Becket Szent Tamás

Szülei normannok voltak, s Londonban telepedtek le. Tamás mertoni ágostonosok iskolájában tanult, majd Párizsban folytatta tanulmányait. Hazatérve édesanyja már nem élt, szeretete melegét nélkülözve, kallódni kezdett. Három éven át Londonban számvevőként dolgozott. Huszonöt éves korában megismerkedett Theobald püspök háza népével, és harminchat évesen a canterburyi érsek fődiakónusa lett. 1154-ben az érsek II. Henrik kancellárjává nevezteti ki. A fiatal király mellett tökéletes és nagyon sikeres kancellár volt. Egy szív, egy lélek. Amikor meghalt az érsek, Henrik úgy döntött, hogy Tamás legyen a canterburyi érsek. Ezt kereken visszautasította, de végül is 1162-ben elfogadta és előbb pappá, majd másnap püspökké szentelték.

Tamás előre megmondta a királynak, hogy ha valóban érsek lesz, Henrik hamarosan el fog fordulni tőle. A király azonban ezt nem vette komolyan, mert Tamás kancellár korában ismert volt klérus ellenességéről.

A király annál jobban megütközött, amikor Tamás lemondott kancellári hivataláról. Személyes sértésnek vette, azt hitte, hogy Tamás nem akar neki engedelmeskedni. És ekkor valóban jöttek az irigyek. Nem csak világiak, hanem Foliót püspök is. Bár segítette, hogy London püspöke legyen, kereken megtagadta az engedelmességet. A király és Tamás viszonya lassan elmérgesedett. 1163-ban a westminsteri gyűlésen azt követelte a király, hogy a nyilvános bűntényt elkövető papokat először egyházi, utána világi bíróság elé kell állítani. Tamás ebbe nem egyezett bele. A király maga mellé állította a teljes püspöki kart, Tamás magára maradt. Az 1164. évi clarendoni országgyűlésen a király számos egyházellenes határozatot fogadtatott el, amelyek aláírását Tamás megtagadta. Ekkor a király elhatározta, hogy bármi áron is, de megszabadul tőle. 1170-ben, december 29-én a vesperás ideje alatt rátámadtak az érsekre és megölték. 1173-ban, halála után három évvel szentté avatták.

Becket Szent Tamás a miniszterek, ügyvédek védőszentje. Jelképe: templommodel, keresztfa, pálma, kard.

Incze Dénes A Szentek élete alapján.

Dátum

2024. december 29., vasárnap
Kategóriák