2022. szeptember 26.

Admisszió és beöltözés a gyulafehérvári székesegyházban

Gyulafehérváron vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepélyes keretek között tíz kispapot vesznek fel a diakónus- és papjelöltek sorába. A szentmisét Jakubinyi György érsek mutatja be a koncelebráló papsággal együtt mutatja be a székesegyházban.

A beöltöző kispapok: Bőjte Csongor (Csíkszentdomokos), Ferencz Zsolt (Csíkszentsimon), Holt Valentin-David (Hegyköztóttelek), Kádár János-Győző (Búzásbesenyő), Léstyán László (Csíkszentkirály), Mayer Nándor (Csedreg), Mester Arnold-József (Gyimesbükk), Szabó Mihály-Csongor (Szépvíz), Vagrin István (Csedreg), Virág István (Gyimesbükk).

Az ünnepi szentmisét a szeminárium Facebook oldalán, a Seminarium Incarnatae Sapientiae oldalon élőben közvetítik.

Dátum

2018. október 28., vasárnap

Idő

11:00

Helyszín

Gyulafehérvár