Portugál jezsuita a La Civiltà Cattolica folyóirat élén

0
228

P. Nuno da Silva Gonçalves portugál jezsuitát nevezte ki P. Arturo Sosa, Jézus Társaságának általános elöljárója szeptember 14-én a mostanra már nemzetközi La Civiltà Cattolica lap új igazgatójává. Nuno da Silva Gonçalves október 1-jétől veszi át a folyóirat irányítását Antonio Spadaro SJ-től, aki 12 éven át vezette a jezsuita lapot és 25 éve tagja a szerkesztő Írók Kollégiumának.

Az új igazgató, P. Gonçalves 2016. szeptember 1-je és 2022. augusztus 31-e közt a római Pápai Gergely Egyetem rektora volt. Kinevezésének hírére az új igazgató első szavai: „Mindenekelőtt előfizetőinkhez és olvasóinkhoz fordulok, megköszönve bizalmukat és támogatásukat. Az előfizetők és az olvasók állnak mindennapi munkánk középpontjában, hiszen ők egy olyan közösséget alkotnak, amellyel erősíteni kívánjuk a kapcsolatokat és szeretnénk elmélyíteni egymás kölcsönös ismeretét. Mi büszkék vagyunk identitásunkra és történelmünkre és ma egy olyan folyóirat szeretnénk lenni, amely mindenkit megszólít. A mai megosztott, sérült, gyógyulásra, békére és kiengesztelődésre szoruló világban a La Civiltà Cattolica a remény üzenetét kínálja mindenkinek, a mai világ keresztény olvasatában, a jövő felé tekintve. Tesszük ezt, mint mindig, a római pápa és a Szentszék álláspontjával hű és kreatív összhangban”, írta folyóirat 4158. számában, amely szeptember 16-án, jelent meg.

P. Antonio Spadaro üdvözlő levelet írt az olvasóknak, amelyben elmondta küldetésének alapvető állomásait, beleértve a 4000. történelmi szám megjelenését és a folyóirat alapítása és folytonos fennállása 170. évfordulójának megünneplését. Különösen a nemzetközi fordulópontról szólt a jelenleg kilenc nyelven megjelenő kiadásuk, valamint a digitális kiadásról, amely erős és meghatározó impulzusokat adott az elmúlt években. Spadaro így írt: „Óriási hálával hagyom el elkötelezettségemet a világ és a katolikus egyház életében szerzett tapasztalatokért, egy rendkívül összetett és eseménydús korszakban. Egy bizonyos megkönnyebbüléssel adom át a stafétabotot, de egy kis nosztalgiával is egy olyan szenvedélyes feladat iránt, amely lehetővé tette számomra, hogy nagyon szép éveket és kapcsolatokat élhessek át a szerkesztőség jezsuita testvéreivel és világszerte a már több mint 200 munkatársával, akik elkötelezték magukat, hogy a La Civiltà Cattolicából egy igazán különleges magazint teremtsenek. Nagyon hálás vagyok mindenkinek. Éppúgy hálával tartozom a világi munkatársaknak is, akik azt tapasztalták meg, hogy a folyóiratba a tehetségük legjavát fektethetik be, és ahol magas szakmai rátermettségükkel jelentős mértékben hozzájárultak a lap küldetése teljesítéséhez.”

A La Civiltà Cattolica szerkesztői közössége szívből köszöni páter Spadarónak az az őszinte odaadottságát ezen évek során és a kezdeményezést, mellyel a lapot megújította. Egyúttal örömmel fogadja az új igazgatót, P. Gonçalvest, akivel bizalommal tekint a jövőbe és sok sikert kíván a munkájához!

Az új lapigazgató, Nuno Henrique Sancho da Silva Gonçalves, 65 éves portugál jezsuita, 1958. július 16-án született Lisszabonban és 1968 és 1975 közt a portugál főváros Brittó Szent János-kollégiumában tanult, majd belépett Jézus Társaságába. Filozófiai tanulmányait Braga Katolikus Egyetemén végezte. Teológiai képzését a római Gergely Egyetemen folytatta, ahol először morálteológiából, majd egyháztörténelemből szerzett licencia fokozatot, majd végül a Jezsuiták és a Zöld-foki misszió címmel írta doktori értekezését. Római tanulmányai után visszatért hazájába. 1981 és 1983 közt a Nun’Alvres-i Intézet kollégiumában filozófiát, erkölcstant és hittant tanított, majd utána 1991-ig a római Portugál Iskola tanára lett. Időközben 1986-ban pappá szentelték. Tagja a Portugál Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Tanulmányi központjának és közreműködött a Portugál Vallástörténeti Lexikon és a Portugália Egyháztörténete művek szerkesztésében. Tagja a portugál püspöki konferencia egyházművészeti bizottságának, 2000 és 2005 között a portugál jezsuita rendtartomány provinciálisaként szolgált. 2012-ben nevezték ki a Gergely Egyetem egyháztörténeti és kulturális javak fakultásának professzorává, majd annak dékánjává. 2016. március 16-án a rend általános elöljárója a Gergely Egyetem rektorává nevezte ki, mely hatéves megbízatását 2022-ig töltötte be. Ez év januárjától a La Civiltà Cattolica szerkesztőségi tagja, a mostani kinevezéssel annak igazgatója lett.

P. Vértesaljai László SJ

Forrás: Vatican News

MEGOSZTÁS