Püspökké szentelték Diego Ravelli pápai szertartásmestert

0
317

A Szent Péter-bazilikában június 3-án, szombaton Ferenc pápa jelenlétében Pietro Parolin bíboros államtitkár püspökké szentelte Diego Ravellit, a Pápai Liturgikus Hivatal szertartásmesterét, aki egyúttal a pápai Cappella Sistina zenei felelőse is. A püspökszentelésen Konrad Krajewski bíboros, az Apostoli Alamizsnahivatal vezetője és Guido Marini püspök, korábbi pápai szertartásmester mellett részt vett Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is.

A Szűz Máriára bízott fagyűrű

A Recanati címzetes püspökévé szentelt Diego Ravelli a Szűzanya kezébe ajánlotta leendő püspöki szolgálatát, melyet a szentatya mellett az egyetemes egyház javára végez. Ennek a gesztusnak előzménye van, mely éppen a szentelés során tett szert különös jelentőségre. Diego Ravelli 2006 óta állt a Pápai Liturgikus Hivatal szolgálatában, mint segéd-szertartásmester. A Ferenc pápa által alapított szegények világnapja egyik első alkalma során egy fiatal fogva tartott ministránsszolgálatát segítette, aki Ferenc pápa számára egy gyűrűt faragott fából. A szentmise során azonban megváltoztatta elképzelését és a gyűrűt az őt segítő Ravelli atyának ajándékozta az ünnep végén. A fiatal segéd-szertartásmestert meghatotta a kedves és váratlan ajándék, amit a szobájában őrzött Mária-szobor kezébe helyezett. Erről ő maga vall így: „Évek teltek el, a szobor velem együtt különböző helyekre költözött, melyek során még a csillagkoronája is elveszett, de a gyűrű mindig a kezében maradt. A mai esemény tükrében azonban rátalálok a gyűrű ajándék igazi értelmére. Most ugyanis úgy tekintek rá, mint az első püspöki gyűrűre, amelyet egy nehéz helyzetben lévő ember adott nekem és ami aztán a legbiztosabb kezekbe került, mégpedig Mária kezébe, aki Jézus anyja és a mi égi édesanyánk. Ez a gyűrű egy ajándék, amely mindenkire emlékeztet, és egyben imára való felkérés is, hogy „legyünk jó pásztorok az evangélium örömével és a Szűzanya Fiának, Jézusnak a szívével”.

Parolin bíboros homíliája: mindig tápláljuk a hit magvát

A püspökszentelési szentmisét Pietro Parolin bíboros mutatta be és ő végezte a szentelés szertartását az evangéliumos könyv, a püspökgyűrű, a mitra és a pásztorbot átadásának felemelő mozzanataival. Parolin bíboros személyes hangulatú homíliájában arra emlékeztetett, hogy a Szent Péter-bazilika mennyire fontos „otthona” Diego Ravelli prelátusnak, hiszen immár tizenhét esztendeje szolgál a pápai szertartásokon, melyet még XVI. Benedek pápasága alatt kezdett meg. A szentmise olvasmányaira utalva azt hangsúlyozta, hogy Isten irgalmassága mindig megelőz bennünket és hogy szolgálatunkat örömmel, derűvel és egy csipetnyi humorral együtt kell megélni. Legyünk Krisztusban és Krisztusért, kövesük ezt az utat anélkül, hogy megfeledkeznék arról, hogy minden papnak az a feladata, hogy az embereket elvezesse a vele való találkozásra. „Püspökszentelésed egy kemény és nehéz évezred elején kezdődik – szólt a bíboros –, amelyet megosztottság és testvérgyilkos háború jellemez, mint ami a szomszédos Ukrajnában folyik. Tőled is mint minden pásztortól az egyház a kiengesztelődés, a vigasztalás, a megerősítés és a támogatás fáradhatatlan szolgálatát kéri az élet azon útján, amely sokak számára fáradságosnak és nehéznek tűnik”. Végül Parolin bíboros azt ajánlotta az új püspöknek, hogy éljen az evangéliumért és az evangéliummal.

Az új püspök jelmondata: Evangelii Gaudium

Ravelli püspök jelmondatául Ferenc pápa az evangélium mai hirdetéséről szóló apostoli buzdításának a címét választotta: „Evangelii gaudium”, az evangélium öröme, amely – ahogy a pápa tanítja – betölti mindazok szívét és életét, akik Jézussal találkoznak. Diego Ravelli püspöki címerpajzsa kék színű, ebben ragyog arany színnel a kriszmon jelképe, Krisztus ősi monogramja, nevének két kezdőbetűjével, mert hiszen Jézus áll mindig a hit középpontjában és az üdvösség hirdetésének a szívében. A címerpajzs felett az apostoli kettős-kereszt látható, ötágú végén öt rubin drágakővel, amelyek Krisztus öt sebére emlékeztetnek. A név felett a csillag Máriára, a Hajnalcsillagra utal. A Madonna szerepel egyébként a szentelésre készített szentképeken is, mégpedig a Mater Ecclesiaet jelképező mozaik alapján, melyet Szent II. János Pál pápa készíttetett és helyeztetett az apostoli palota Szent Péter térre néző oldalára. A címer alján egy rács látható, amely Szent Lőrinc vértanú jótékonyságát és mártírságát idézi. Ez a jelkép egyúttal felidézi Diego Ravelli gyökereit, mert ő az észak-olaszországi Lazzate helység Szent Lőrinc-plébániáján kapta meg a hit ajándékát, és papi hivatása is ott csírázott ki. Ott is született, a Monza melletti Lazzatéban 1965 november elsején. 1991-ben szentelték pappá, majd Rómában a szaléziak egyetemén előbb pedagógiából, majd a bencések Szent Anzelm Liturgikus Intézetében a szent liturgia témakörében szerzett doktorátust.

1998-tól az Apostoli Alamizsnahivatal tisztviselője, majd 2013-tól annak irodavezetője. A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalában először segéd ceremóniárius, majd 2006-tól pápai ceremóniárius. Ferenc pápa 2021. október 11-én nevezte ki a Pápai Liturgikus Hivatal szertartásmesterévé. Ő volt Ferenc pápa szertartásmestere az április végi magyarországi apostoli látogatása során.

Kép és szöveg: Vatican News

MEGOSZTÁS