A Szentlélek hét ajándéka segítsen szembenézni a mindennapok kihívásaival

0
373
Kerekes Péter felvétele

A pünkösdszombat megszokott része a csobotfalvi templomban tartott csángó szentmise, amelyre idén is megtelt a Szent Péter és Pál oltalmába ajánlott templom. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres Stelian kanonok, a gyulafehérvári főegyházmegye gazdasági igazgatója volt.

A csángó viseletbe öltözött, a padokat megtöltő híveket Veres Stelian így köszöntötte: ,,Testvérekként jöttünk össze, hogy erősítsük hitünket és megéljük gazdag kulturális örökségünket, az egyedülálló imákat és énekeket őseink nyelvén. Ma különleges nap van számunkra, hiszen nemcsak az Úr kegyelmében részesülünk, hanem közösen ápoljuk és továbbadjuk azokat az értékeket, amelyek generációkon keresztül megtartottak bennünket.”

A szentmisén jelen volt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke, Pogár László, valamint Soltész Miklós, a magyarországi országgyűlési képviselő, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. A résztvevőket, vendégeket, búcsúsokat Madarász Attila plébános köszöntötte.

Pünkösd ünnepén a harmadik isteni személyt, a Szentlelket ünnepeljük, akit már a középkori himnuszok hét ajándékkal köszöntik. A Katolikus Egyház Katekizmusa a Szentlélek hét ajándékát így sorolja: bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és istenfélelem. A szónok e hét ajándékról beszélt, hogy ezek pontosan mit is jelentenek, s hogy milyen kegyelmi ajándékokkal ruház föl Isten Szentlelke?

Egyedül Isten bölcs, ebből részt adott az embereknek, hogy megtanulják a világ dolgait Isten szemével látni, mert így képesek Isten jóságát tükrözni a teremtmények. A Szentírás szerint a bölcsesség Isten félelmének a kezdete. Az isteni bölcsesség egyszerre tanítja a szeretetet és a hálát. Az értelem ajándéka a kinyilatkoztatott igazságok helyes megértéséhez segít, hitünket növeli. A jótanács lelke a végső cél érdekében meghozott döntések helyességét súgja. A tudomány lelke segít megfejteni önmagunkat, segít, hogy azzá válhassunk, akikké Isten akar tenni bennünket. A lelki erősség lelke megtanít megtanít elviselni az élet nehézségeit, a jámborság lelke abban erősít meg, hogy imáinkat végezzük. Végül az istenfélelem nem azonos a félelemmel. Szent Ágoston így különböztet: minél nagyobb az istenszeretet valakiben, annál tisztább az istenfélelme.

A tanítás Isten szeretetétől indult és azzal is zárult: Isten jósága, szeretete nyitja meg az embert és teszi képessé — ezen ajándékok által — befogadni Istent. Végül Veres Stelian buzdította a búcsúsokat: ,,Ahogyan őseink kitartottak hitükben és hagyományaikban, úgy mi is kötelességünknek érezzük, hogy fenntartsuk és megerősítsük ezeket az értékeket. Adjunk hálát az Úrnak, és kérjük a Szentlélek hétszeres ajándékát, hogy minden résztvevő számára lelki megerősödést és békét ajándékozzon.”

A szentmise végén a plébános kérésére Soltész Miklós is megosztott néhány, a Szentlélek által sugalmazott gondolatot, a híd pilléreihez hasonlította a székely és csángó híveket, akiknek hite tartja meg a téren és időn átívelő hidat. A szentmisén a csángó hívek gyönyörű egyházi énekeiket énekelték, amelyeket jó volna megtanulni, együtt énekelni velük az ünnepen, s hazavinni, megőrizni, továbbadni.

Fotó: Kerekes Péter