Papi rekollekciós napokat tartottak a szatmári egyházmegyében

0
298
Fotók: A szatmári egyházmegye honlapja

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye minden nagyböjtben lelki napot, rekollekciót szervez a papság számára. A lelki nap megtartására minden alkalommal meghív egy lelki vezetőt, aki nem az egyházmegyében tevékenykedik. A lelki napot három nap, három külön helyszínen tartják: az egyházmegye három főesperességében – a szatmári, a nagykárolyi és a máramarosi főesperességben – szolgálatot teljesítő papok részére.

Idén március 13-án Máramarosszigeten, a Borromeo Szent Károly-plébániatemplom oratóriumában a máramarosi főesperesség (máramarosszigeti és nagybányai esperesi kerület) papsága részére, március 14-én a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébánián a nagykárolyi főesperesség (a Nagykároly I. és Nagykároly II. esperesi kerület) papsága részére, valamint március 15-én a püspöki palota konferencia termében a szatmári főesperesség (szatmári, erdődi és ugocsai esperességek) papsága részére.

A lelki napok vezetésével a főpásztor a marosvásárhelyi jezsuita közösségben tevékenykedő Tamás Barna SJ szerzetest kérte fel. A lelki nap témája a tapasztalat volt: miként tapasztalhatjuk meg, akár emberi gyengeségeinken keresztül is, Isten jelenlétét a nagyböjt folyamán? A jezsuita elmélkedése elején Szent Pált idézve hangsúlyozta, hogy elmélkedése nem a bölcsesség elragadó szavaiból áll (1Kor 10,4). Szintén Szent Pált idézve ismertette mondanivalója célját, elhatározását: hogy nem akar semmi másról tudni a pap testvérek között, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről (vö. 1Kor 2,2).

Forrás: Jakkel Tamás püspöki titkár/A szatmári egyházmegye honlapja