A ferencesek és a bencések közös jellemzője: imádkoznak és dolgoznak

0
597
Fotók: Erdélyi ferencesek

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Kolozsváron, Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Déván és a felső-háromszéki Esztelneken élnek, de szolgálják a szászsebesi és a brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Az alábbiakban a kolostorok 2022-es utolsó negyedévének eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.

Kolozsvár, a provincia központja

Október elején Szent Ferenc atyánk tranzitusára, azaz e világból az Úr dicsőségébe költözésére a szokásos módon emlékeztünk. Az este hat órától kezdődő szentmisét követően volt a tranzitus szertartása, illetve a Szent Ferenc-ereklye előtti hódolat. Másnap, kedden délután ültük meg a Szent Ferenc búcsút, amelynek ünnepi szónoka Popescu Mihăiță főtéri káplán volt.

Október 7–9. között a Ferences ösvény harmadik szakaszát szerveztük meg, ugyancsak Szárhegyen. Tibor és Szabolcs testvérek vezetőként, Benjamin testvér és Kristóf jelölt pedig résztvevőként volt jelen. Eközben Károly testvér végezte az összes kolozsvári teendőt. Ezen a hétvégén tartotta a kolozsvári ferences világi rend és a ferences családos csoport immár a negyedik növény cserebere napot. Ezt ezúttal jótékonysági gyűjtéssel is egybekötötték, amelynek bevételét Jonica Hunor kezelési költségeinek támogatására ajánlották fel.

Október 11-én mi is csatlakoztunk a ferences nagycsalád által meghirdetett böjt és imanaphoz: a délutáni szentségimádást a békéért ajánlva fel.

Október 21–23. között Pantea Tibor OFM szervezésében Esztelneken hivatástisztázó hétvégét szerveztünk az érdeklődőknek.

November 1-jén este a hagyományokhoz híven a fiatalokkal (akik nem utaztak haza halottak napjára) kilátogattunk a Házsongárdi temetőbe. A testvérek sírjánál imádkoztunk elhunyt rokonainkért, jótevőinkért, Dsida Jenő sírjánál pedig „nagyjainkért”.

November 2-án este ifjúsági szentségimádás volt a templomban.

November 12-én kolostorunk adott otthont a kolozsvári, besztercei és tordai főesperességek közös ifi napjának. A nagyböjthöz hasonlóan ezúttal is mintegy 70 fiatal gyűlt össze az egésznapos programra. Az elmélkedést Molnár Lehel, frissen kinevezett egyetemi lelkész, piarista tartotta. Itt volt Sebestyén és Fülöp testvér is Déváról, ők tartották a délutáni műhelyfoglalkozást.

November 13-án a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében templomunkban is gyűjtöttek – a Ferenc pápa által meghirdetett Szegények világnapja kapcsán – élelmiszereket, illetve tisztító- és tisztálkodási szereket. A Szent Antal-oltárhoz kihelyezett kosarakba a vártnál többen hoztak adományokat.

November 21-én Szabolcs testvér a Sapientia EMTE Csíki Karán a kisebb testvérek regulájáról és életéről tartott előadást. Tulajdonképpen ezzel kezdődött meg a Barátokkal a tudományról című előadássorozatunk, amelyet a Sapientia egyetemmel közösen szervezünk.

November 29-én megkezdődött a Megerősített Regula jóváhagyásának az évfordulóján a Rendtartományban a 800 éves jubileumi sorozat ünneplése.

Az adventi időszakban hétfőtől-péntekig (kedd kivételével) 6 óra 30 perckor róráté szentmisét mutattunk be.

November végén és december első napjaiban Károly testvér, Albert és Balázs testvérekkel Magyarországon volt. Gödön és Szödön triduumot tartottak.

December 3-án Tibor testvér és Kristóf jelölt Szelterszfürdőn részt vett a Boldog Özséb Ifjúsági Ház felszentelésén, majd egy héttel később (december 10-én) szintén ők ketten a Székelyudvarhely környéki kerületi ifjúsági nap meghívottjai voltak. Ez utóbbira Kolozsvárról több fiatal is elkísérte őket.

December 9–11. között adventi triduum volt templomunkban, amelyet az idén Fülöp testvér tartott. A péntek és szombat esti, illetve a vasárnapi szentmisékben a bűnről, a bűnbánatról és a szentgyónásról beszélt.

December 14-én este ifjúsági szentségimádás tartottunk a templomban. Másnap, december 15-én volt az első örökös szentségimádási nap (az új beosztás szerint). A reggeli dicséretet már a kitett Oltáriszentség előtt imádkoztunk, este pedig a szentmisével zártuk a napot.

December 16-án a szentmise, illetve a zsolozsma után a családos csoport Szállást keres a Szent Család ájtatosságot tartott a templomban. Ezzel a nappal megkezdődött a Gyermek Jézus-kilenced is, amelyet minden szentmise után egy rövid imádsággal tartottunk meg.

December 16–18. között Tibor testvér szervezőként Székelyudvarhelyen volt az adventi lelki hétvégén, amelyen Kolozsvárról is több fiatal vett részt.

December 19-én az esti szentmise után Ott fekszik a kisded Jézus, Mária Ölében címmel a Menasági Gitár Hangja csoport bemutatta betlehemes előadását. A gyermekek Dani Mária, egykori ferences palánta és férje szervezésében jöttek Kolozsvárra.

December 21-én egésznapos bűnbánati napot tartottunk. Reggel nyolc órától este nyolc óráig gyónási lehetőséget biztosítottunk a templomban. A környező plébániák plébánosai is segítettek a gyóntatásban. A hívek éltek a lehetőséggel.

December 24-én, este fél nyolckor a családos csoport tagjainak gyermekei, a Farkasok tartottak „hagyományos” pásztorjátékot a templomban. Másnap, karácsony ünnepén Károly testvér Szászsebesen és a Déva melletti Băița – Boica filiában mutatott be szentmiséket, ezzel is könnyítve a dévai testvérek szolgálatát.

December 27-én Károly testvér a Monostoron segédkezett a házszentelésben.

December 31-én Ferences szilveszterre gyűlt össze a fiatalok egy csoportja. A vidám együttlét mellett volt közös beszélgetés, éjfélkor szentmise, másnap barangolás és filmnézés is.

Kaplony

Október 8-án a kaplonyi szeretetszolgálat közössége Csíksomlyóra zarándokolt, ahol a kegyhely nyújtotta kegyelmek és a csíksomlyói testvérek vendégszeretetéből töltekezhetett. Másnap a szentmise után meglátogatták a szárhegyi ferences kolostort, ahol Anaklét testvér is szeretettel fogadta a csoportot és bemutatta a kolostort.

November elsején este megemlékeztünk az elhunytakról, felemelő élmény volt ez az ünnep. Minden sírnál voltak hozzátartozók, akik szépen, fegyelmezetten részt vettek a szentmisén és imádkoztak elhunytjaikért. A ferences testvérek sírját is szépen gondozzák a hívek, őrzik az itt eltemetett testvérek emlékét.

Az energiaárak ugrásszerű növekedése miatt a közösségben azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk takarékosabban élni. Erre válaszként megszületett az a döntés, hogy a kolostorból átköltözünk a Szent Imre közösségi házba. Így november 4-én a három tagú kis közösségünk átköltözött a Szent Imre-házba, amelyet az ősz folyamán a magyar államtól kapott pályázatból Fleisz Imre gondnok építkezési vállalata felújított.

Az adventi időben reggelente a roráté szentmiséken szép számmal vettek részt a hívek. A roráték után egy-egy meleg teára hívtuk a híveket, ahol jó hangulatú beszélgetések alakultak ki.

Adventben szombat esténként a polgármesteri hivatal előtt felállított óriás adventi koszorún gyújtottunk meg egy-egy gyertyát, a felnőtt és gyermekkórus közreműködésével. A gyermekek szavalatokkal is meghittebbé tették az alkalmakat. A hívek nagy számban voltak jelen a gyertyagyújtási ünnepségeken.

Adventben minden vasárnap délután 3 órától imaórát tartottunk a templomban, amelyeket a különböző plébániai csoportok vezettek: a kórus, a gyermekek, a rózsafüzér társulat és az egyháztanács. A kórus minden alkalommal énekelt, csengett a templom a gyermekek énekeitől.

Karácsony előtt családoknál imádkoztuk a Szállást keres a Szent Család-ájtatosságot. Ugyancsak karácsony előtt a gyermekek betlehemest tanultak be és a hitoktatók, illetve a fiatalok segítségével köszöntötték a betegeket, az egyedülállókat és saját családjaikat.

Karácsony este 10 órától volt a szentmise a Szent József-templomban, éjfélkor pedig a Szent Antal-templomban. A fiatalok mindkét templomban pásztorjátékot adtak elő.

Karácsony másnapján a kórus és a fúvószenekar karácsonyi koncertet tartott, amelyen gyermekek szavaltak és énekeltek.

Az évet december 31-én hálaadó szentmisével és éjfélkor szentségimádással zártuk. Az elmúlt esztendő minden napján tapasztaltuk Isten jelenlétét és áldását életünkben, közösségünkben. Hála érte!          

Esztelnek

Az esztelneki Madonna elkészítését a parajdi Mária tisztelők (D. K.) is támogatták, akik október 1-jén több mint húszan zarándokoltak Esztelnekre, hogy „élőben” is találkozhassanak az Esztelneki Madonnával és oltalmát, segítségét, égi pártfogását kérjék. Mindez egy rendtörténeti, illetve Szent Ferenc atyánkat bemutató, az ő lelkiségéről szóló előadással kezdődött, majd a kolostor és templom megtekintése után a Madonna előtti tisztelgéssel és köszöntéssel fejeződött be. Az esztelneki Madonna szobrának másolatát már sokan látták, de a parajdi és nyárádmenti, illetve környékbeli hívek voltak az elsők, akik zarándokként érkeztek Esztelnekre.

Október 4-én, Szent Ferenc atyánk ünnepén a kolostortemplomban a szentmise délelőtt 11 órakor kezdődött, amelynek ünnepi szónoka Timár Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója volt. Rendünk nagy ünnepén tiszteletét tette a kerületi papság és a helyi híveknek egy része.

Október 9-én a székelyföldi napok keretében hegedű- és orgonakoncert volt a vasárnapi 11 órás szentmise után a ferences templomban. A Trio Camerata előadásán vehettek részt a hívek. A koncerten Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach és Wolfgang Amadeus Mozart művek hangzottak el Péter Ernő, Veress Csaba hegedűjének és Szabó Levente orgonajátékának köszönhetően.

Október 12-én kolostorunk rendtörténeti kiállítását tekintették meg, illetve templomunkba látogattak csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola jókedvű, derűs és érdeklődő csapata. Az idegenvezető Szilveszter testvért meglepetésére süteménnyel és rajzzal ajándékozták meg.

Október 15-én Székelyudvarhelyen Szilveszter testvér a ferences Mallersdorfi Rozita nővér ezüstfogadalmának hálaadó szentmiséjén hirdette Isten igéjét.

Október 20-án kolostorunk kápolnájában helyére került a Xantus Géza festő, grafikus által készített vitrália két darabja, amely az esztelneki Madonnát és Szent György vértanút ábrázolja.

Október 21–23. között a Keresem az Utam – hivatástisztázó hétvégének biztosított otthont az esztelneki kolostorunk. Talán első hallásra nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy hivatástisztázó hétvége. Mi volt ott, kinek is kellett az? Meg vagyunk győződve arról, hogy mindegyikünknek van egy ajándékba kapott hivatása, amit ha felismer és válaszol rá, akkor biztos kiteljesedik az élete és megtalálja az igazi öröm forrását. Hiszen van, aki még nem tudja merre is kellene haladnia: családot alapítson, Istennek szentelje életét (papként, szerzetes, szerzetesnőként)? A Pantea Tibor OFM által szervezett hétvége a felsorolt kérdésekre igyekezett válaszokat nyújtani a résztvevőknek.

Október 26-án Antal és Kristóf testvér vezetésével meglátogattak a székelyudvarhelyi ferences kolostor és templom munkatársai.

Október 28-án délelőtt 11 órakor ünnepeltük a plébániatemplom búcsús szentmiséjét. Az ünnep szónoka és főcelebránsa Sebestyén Albert testvér, dési házfőnök és plébános volt. A szentmise ünnepélyességét emelte a kerületi papság és a hívek jelenléte.

November elsejével kezdődtek főesperesi kerületünkben az örökös szentségimádási napok. Plébániatemplomunkban máris az első nap, azaz mindenszentek ünnepén volt az örökös szentségimádási nap. A befejező szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Tódor Attila kézdiszentkereszti plébános volt.

A ferences templom örökös szentségimádási napja október 14. Ezen a napon is a befejező szentmisét Tódor Attila kézdiszentkereszti plébános mutatta be. Ezen a szentmisén a hívekkel együtt ünnepelt a kerületi papság nagy része is.

November 20-án, délután 4 órától a kolostor nagytermében Árpád-házi Szent Erzsébetről, a cselekvő szeretet példaképéről és a nagyvilágban megmutatkozó tiszteletéről tartottunk képes előadást plébániánk híveinek. Van, amit tanulnunk tőle, mint elkötelezett kereszténytől, mint feleségtől és édesanyától, mint a krisztusi szeretet gyakorló hívőtől.

November 26-án „Adventre hangolódás” jeligével adventikoszorú-kötésre tanította kolostorunkban B. Levente és Klára zetelaki házaspár és lányuk Ágota az iskolásokat. Délután 4 órától az 50 éves kortársak hálaadó szentmisén ünnepeltek a kolostortemplomban.

December 1-jén több mint ötven brassói zarándok érkezett hozzánk kolostort és templomot látogatni, az esztelneki Madonnánál tiszteletüket tenni. Bernardin atya adventre hangoló szentmiséjén lelkileg is töltekeztek.

December 16-án a kurtapataki kápolnába sikerült beszerelni a vízköpenyes kandallóval való fűtést a hívek örömére. A fűtőtesteket és a szerelési munkálatokat a polgármesteri hivatal biztosította. A kandallóról és a többi kellékről a plébánia gondoskodott a hívek adományából.

December 22-én a kolostor kápolnájában helyére került a Xantus Géza festő, grafikus által készített vitrália másik két darabja is, amelyek Szent Ferenc Atyánkat és Páduai Szent Antalt ábrázolják. A vitrálék Csíksomlyóról Esztelnekre való szállítását mindkét esetben Erik tartományfőnök biztosította.

December 24-én plébániánk területén Kurtapatakon délután 4 órakor kezdődött a karácsonyi ünnepség a gyerekek pásztorjátékával és ünnepi szentmisével. Délután 6 óra 15 perckor a plébániatemplomban volt pásztorjáték és szentmise, míg a ferences templomban 8 óra 15 perckor kezdődött a pásztorjáték, majd azt követte az ünnepi szentmise.

December 25-én az Úr Jézus születése napján mindhárom szentmisét templomaink és kolostorunk ismert és ismeretlen jótevőiért ajánlottuk fel, azokért, akik anyagilag, munkával és imával segítettek bennünket lelkipásztori és szerzetesi tevékenységünk végzésében.

Plébániánk területén december 27. és 29. között tartottuk a házszentelést.

December 28-án a kolostor felújítási munkálataival kapcsolatos uniós pályázat befejező, végső nagy és aprólékos ellenőrzésére került sor. A gyulafehérvári regionális iroda munkatársai pozitív hozzáállással végezték az ellenőrzést. Hála Istennek, jól végződött!

December 31-én Szent Szilveszter pápa napján az év végi hálaadó szentmise a plébániatemplomban délután 4 órakor, a ferences templomban 5 órakor kezdődött.

Szilveszter éjjelén fél 12-kor kinyitottuk a templomot és kitettük az Oltáriszentséget csendes imádásra, majd éjfélkor szentségi áldásban részesítettük a jelenlévőket.

Dés

2022-ben Désen sikerült felújítani a temetőkápolnát. Désaknán és Széken is felújítási munkálatokat végeztünk. Mindezeket köszönjük a Gondviselő Istennek, a Magyar Kormány önzetlen támogatásának és híveinek imáinak.

Az elmúlt negyedévben megtartottuk ünnepeinket, híveinkkel együtt kértük a Gondviselő Istent életünkre, munkánkra.

Az életnek vannak sötét oldalai is, amikor az ember úgy érzi, hogy kirekedt ebből a világból. A dési közösség régi álma volt a hajléktalanokkal való foglalkozás. Nem egyszerű dolog, mert nem tapasztalatlan gyermeket kell megtanítani élettapasztalatra, hanem életundorban szenvedő felnőtteknek életmotivációt adni. Többen megpróbálták és nem látták értelmét. Ez csak egy próbálkozás, ha Isten akarata van benne, akkor működni fog, ha pedig csak a mi elképzelésünk, akkor nem fog működni. Ezt próbáltuk megvalósítani.

Székelyudvarhely

Az ősz folyamán kollégiumunk újra megnyitotta kapuit a diákok előtt, jelenleg 12 kollégistának biztosítunk lakhatást.

Assisi Szent Ferenc atyánk tranzitusáról a szárhegyi testvérekkel együtt emlékeztünk meg kolostorunkban.

December16-18. között kolostorunk adott otthont a fiataloknak szervezett adventi lelki hétvégének. Több mint 40 fiatal készült ily módon is karácsonyra. Kollégistáink is jelen voltak a programon.

Csíksomlyó

Október elsején a hónap elsőszombatja lévén a csíksomlyói kegytemplomban megtartottuk az ünnepélyes Mária-köszöntőt. Az ünnep szónoka Urbán Erik ferences tartományfőnök volt. Prédikációjában az imádság és a missziós küldetés összekapcsolásáról beszélt. Hangsúlyozta: „Ha gyakran imádkozzuk a rózsafüzért, jó misszionáriusok leszünk, mert minden egyes alkalommal végig imádkozzuk, elmélkedjük az Úr Jézus életét, életének titkait, és az imán keresztül nemcsak mi fogunk bekapcsolódni ennek az életnek a vonzásába, az Úr Jézus vonzásába, hanem másokat is be fogunk tudni kapcsolni.” A Szűzanya köszöntésére ezúttal is zarándokok sokasága érkezett Csíksomlyóra.

Október 4-én Assisi Szent Ferenc atyánk 796 évvel ezelőtti tranzitusára, azaz e világból az Úr dicsőségébe költözésére emlékeztünk.

Október 7-én testvérkapcsolati megállapodás született Csíksomlyó és Máriapócs között. Az együttműködési nyilatkozatot Timár Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója és Dr. Mosolygó Péter, a máriapócsi kegyhely igazgatója írta alá a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban.

Október 11-én csatlakoztunk a Ferences nagycsalád által meghirdetett böjt és imanaphoz, amelyet a világbékéért, különösen a háborúk megszűnésért ajánlottak fel.

November 2-án este a csíksomlyói ferences ifjúság csoport tagjaival a csobotfalvi temetőben az elhunyt testvérekért imádkoztunk.

November 5-én Szent Imre herceg emléknapján az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntő délután négy órától az imaórákkal kezdődött. A szentmisét Bőjte Mihály ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke mutatta be. Prédikációjában kiemelte: „Szent Imre-herceg életpéldája a közösségépítésére, harcos küzdelemre, Istentől kapott értékeink megvédésére, a Szűzanya tiszteletére és nemes szívűségre tanít.”

A november 28. és december 24. közötti adventi időszakban hétköznapokon, reggel 6.30-tól roráté szentmiséket mutattunk be.

December 3-án az ünnepélyes Mária-köszöntőn Laurean Hugó ferences szerzetes mutatta be a szentmisét. Prédikációjában arra biztatta a híveket, hogy legyenek Jézus igazi munkatársai. „Jézusnak az igazi munkatársa: együttérző, aki közel van, akiben találkozunk a Teremtő, a Megváltó, a Vigasztaló és Üdvözítő Istennel, aki megosztja velem tudását, aki szeret engem, aki megosztja velem örömét és fáradozik az én örömemen, boldogságomon, és aki mindezt ingyen teszi. A Boldogságos Szűzanya ebben legyen a legfőbb példaképünk!” – mondta Hugó testvér.

December 23-án este a csíksomlyói ferences ifjúság csoport tagjai segítettek az angyalnak a kegytemplom karácsonyfáinak feldíszítésében.

December 25-én, karácsony ünnepén kegytemplomunk kórusa a déli szentmise után ünnepi áhítattal örvendeztette meg a híveket.

December 26-án, karácsony másodnapján kegytemplomunkban a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskola diákjainak karácsonyi előadását tekinthették meg a hívek.

December 31-én az esztendő utolsó napján délután öt órától hálaadó szentségimádás tartottunk, 18 órától az év végi hálaadó szentmisét mutattuk be.

Októberben kiemelten foglalkozott a 800 éves ferences lelkiséggel a hittan.ro. Ezúton is köszönjük a ránk fordított figyelmüket! Programjainkat, beruházásainkat a román és a magyar kormány, illetve jószándékú szervezetek és magánszemélyek támogatják. Isten fizesse segítségüket és bőségesen árassza áldását rájuk!

MEGOSZTÁS