Bérmálkozók találkozója Máriaradnán

0
843

Eddigi bérmaútjai során Pál József Csaba megyés püspök mindig szakított időt arra, hogy a második szentség kiszolgáltatása előtt a bérmálkozókkal találkozzon. Az egyes plébániákon való személyes megbeszélés mellett a Főpásztor egyházmegyei szintű találkozót is kezdeményezett, amelyet a Püspökség, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ, a Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK) és a román egyetemisták Jubilate csoportjának tagjai szervezésében május 28-án, szombaton tartottak Máriaradnán.


A délelőtt kezdődő programra mintegy 600 fiatal érkezett az egyházmegye plébániáiról, lelkipásztoraik, hittantanáraik és hitoktatóik kíséretében. A padsorokban, valamint a mellékoltárok lépcsőin helyet foglaló fiatalok láttán több pap is megjegyezte: jó érzés együtt tudni egy ilyen nagy közösséget. A nap folyamán pedig a fiatalok közül is sokan az egyik legszebb élményükként említették azt, hogy találkozhattak egymással, új ismereteségeket, barátságokat köthettek.
A találkozó mottója: Kövess engem (Jn 21,19). A szentírási idézet ugyanakkor arra indította a jelenlévőket, hogy ezen a napon ne csupán a bérmálkozókért imádkozzanak, hanem azért is, hogy a fiatalok megtalálják hivatásukat.

Pál József Csaba megyés püspök 11 órakor mutatott be szentmisét a kegytemplomban. A liturgia előtt a program két moderátora, Pota Ladislau és Piklor Larissa közölte a fontos tudnivalókat, majd Astrid Schiffert és Ioana Pop ismertette a máriaradnai kegytemplom történetét. A liturgián elhangzott szentbeszédében Ferenc pápa szavait idézte a Főpásztor: – „Isten keres téged, még ha te nem is keresed őt. Isten szeret téged, még ha te el is felejtetted őt. Isten lát benned szépet, még ha úgy gondolod is, hogy eltékozoltad összes tehetségedet. Isten nemcsak apa, hanem olyan, mint egy anya, aki soha nem szűnik meg szeretni teremtményét.” Ha fontos nekünk az Istennel való kapcsolatunk, akkor úgy osztjuk be az időnket, hogy jusson belőle az imádság számára is.
A szentbeszéd keretében a buziásfürdői Iasmina Oprean, a temesszlatinai Denisa Neagu és a temesvári Győrfi Károly tett tanúságot hitéről, megtéréséről. A szentmise zenei szolgálatát a TEKMEK és a Jubilate ifjúsági csoportok, valamint a Harmonia Christi énekar tagjai látták el, orgonán kísért Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista.
A liturgiát követően a résztvevők 21 csoportban megosztották egymással a bérmálási felkészítő legszebb élményeit, illetve közösen kerestek választ az imádsággal, továbbá a környezetükben élők iránti szeretet és törődés megnyilvánulásával kapcsolatos kérdésekre.


Edéd után a fiatalok műhelymunkán vettek részt, amelyek témája a Szentlélek kilenc gyümölcse – szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás – képezte, illetve mindezeket egy-egy szentírási részhez és egy-egy szent alakjához kötötték.
Végezetül a fiatalok a záróimában a következőképpen fogalmaztak: Urunk Jézus, küld el Szentlelkedet, hogy meghalljuk, amit elvársz tőlünk. Ne engedd, hogy eltiporjanak minket a kudarcok és a nehézségek, hanem adj erőt nekünk minden nap, hogy a szentekhez hasonlóan mi is merítsünk szeretetedből és mindent megtegyünk érted. Segíts nekünk vállalni keresztény küldetésünket, és legyünk büszkék arra, hogy örök életen át a te barátaid lehetünk.
A bérmálkozók idei máriaradnai találkozója Pál József Csaba megyés püspök imájával és áldásával fejeződött be.

Forrás: A temesvári Püspökség sajtóirodája