Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait

0
1697
Nagy Éva Vera iskolanővér Nagy István-díjban, Böjte Csaba ferences Kun Kocsárd-díjban részesült, a díjazottaknak átadott szobor Venczel Árpád művének kicsinyített mása. Fotók: Bodó Márta

Böjte Csaba OFM, Papp László, Szabó Ákos katolikus papok, Nagy Éva Vera Boldogasszony iskolanővér részesült idén kitüntetésben. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) idei díjkiosztó gáláját április 10-én tartották meg a kolozsvári alsóvárosi (kétágú) református templomban, olyan helyszínen, ahol a tágas tér lehetőséget teremtett a járványügyi szabályok betartására. Ugyancsak a koronavírusjárvány miatt ez alkalommal csak a díjazottak és az őket laudálók szűk köre volt jelen az eseményen, amelyet online követhettek az EMKE Facebook-oldalán az érdeklődők.

Hagyományosan az EMKE 1885. április 12-iki alakulásához legközelebb eső hétvégén tartják a díjátadót; az idén kifejezett szándék volt ezt személyes részvétellel, nem csak online megtartani, hiszen a tavaly kétszer volt kénytelen a közgyűlését és a gálát is elhalasztani az egyesület. Az EMKE elnöksége 2015-ben úgy döntött, hogy a kiadható 16 díj közül évente csak 12-őt ad át. Maga a díj Venczel Árpád szobrászművész Parasztmadonna című alkotásának kicsinyített másolata, a szoborhoz oklevél is tartozik, ez Venczel Attila képzőművész, díszlet-és jelmeztervező munkája. Idén az okleveleket később fogják a díjazottaknak eljuttatni, mert bár a kézimunka készen van, egy technikai hiba miatt az oklevelek nyomtatott része nem készült el időben. A gála elején Széman Péter EMKE-elnök köszöntötte a díjazottakat és a jelenlevőket, majd kalotaszegi zenével kezdődött a hangulatos, helyenként megható és elfogódott pillanatokat eredményező ünnepség.

Gróf Kun Kocsárd díjban részesült Böjte Csaba ferences szerzetespap. A közszeretetnek és elismerésnek örvendő Csaba testvér bátor szóval, bátor tettekkel tanúskodott és tanúskodik Isten szeretetéről, odaadóan szolgálta és szolgálja az egész magyar közösséget, elsősorban a szórvány ügyéért munkálkodott és munkálkodik, a magukra maradtak, kiemelten a gyermekek, valamint a magukra hagyatott közösségek megmentésén, felemelésén fáradozik, a reményt igyekszik visszaadni nekik, a remény sugarát megcsillantani, szikráját felcsiholni lelkükben. A gálán őt és munkásságát a Magyar Örökség-díjjal és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntett Szijártó István egyetemi docens, MTA köztestületi tag laudálta (mivel személyesen nem lehetett jelen, Széman Emese Rózsa olvasta fel laudációját). A díj átvételekor Böjte Csaba ferences szellemben annyit mondott csupán, hogy ő a helyén van és azt a munkát, feladatot végzi, amit a jó Isten rá bízott.

Nagy István-díjat kapott Nagy Éva Vera Boldogasszony-iskolanővér, zenetanár és karnagy Kodály Zoltán szellemiségében több évtizeden át kifejtett fáradhatatlan zenepedagógiai-, karnagyi-, valamint kiemelkedő, önzetlen oktatói tevékenységéért. Őt Sárközi Sándor piarista paptanár méltatta. Elmondta: Éva Vera nővér elöljáróival egyeztetve, az életét teljesen megváltoztatva, a magyarországi munkát abbahagyva Erdélybe költözött munkatársával, Czakó Gabriellával, hogy önkéntes tanárként éljenek-dolgozzanak az elszigelt kis településeken élő magyar családok, gyermekek körében. Kodály és Bartók nyomában járva felkeresték a Felső-Nyárádmentén az eldugott, apró falvakat, délutáni foglalkozásokon népdalokat tanítottak, népi ünnepeket és játékokat elevenítettek föl, kottaírással és -olvasással egybekötött zenetanulást, kóruséneklést vezettek. Ebből nőtt ki a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar, amellyel olyan szerényebb anyagi körülmények közt élő családok gyermekei is eljuthattak Magyarország és Európa sok olyan helyére, ahová egyébként nem tudtak volna elutazni. Ma már Szovátán saját próbatermük van, egy erdélyi Tündérkert központ, a Marianum-ház, amelyben a Kodály Zoltán Népfőiskola működik. Zenei missziójuk 17 éve alatt négy kórusukkal Tündérkertek oázisait álmodták és valósítják meg. A kitüntetett, Nagy Éva Vera elkötelezettje a Kárpát-medencei magyarság ügyének – fogalmazott Sárközi Sándor.

Az EMKE kiváló közművelői oklevelet ítélt oda többek között Papp László római katolikus papnak vallásos zeneművek sikeres népszerűsítése miatt, a Marosvásárhelyi Mustármag közösségben végzett lelki, evangelizációs, kulturális, szociális szolgálata elismeréséül. Papp László 1999-től a marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium lelkiigazgatója. Ugyanilyen oklevélben részesült Szabó Ákos vajdahunyadi római katolikus lelkész a magyar szórványközösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenységéért és támogatásáért. Őt 1995-ben szentelték pappá, Kézdivásárhely-Kantán volt segédlelkész, majd  Miklósváron lelkész, 2006 óta vajdahunyadi plébános.

Fodor György

Bodó Márta felvételei