Ferenc pápa köszöntötte Joe Biden új amerikai elnököt

0
686
Joe Biden új amerikai elnök

Jókívánságait fejezte ki a pápa az új elnöknek, hogy az elkövetkező években vezetése alatt az ország az amerikai demokrácia történelmi értékein alapuló társadalmat építsen, minden ember jogait és méltóságát tiszteletben tartva, különösen a szegényekét.

Ferenc pápa imáival kísérte Joseph Biden washingtoni beiktatását és eskütételét az Amerikai Egyesült Államok 46. elnökeként, amelyet a járványügyi előírások szigorú betartásával tartottak január 20-án. Jókívánságairól és imáiról biztosította a pápa Joe Bident. Fohászkodik a mindenható Istenhez, hogy adja meg a bölcsességet és az erőt magas hivatása betöltéséhez. Irányítása alatt az amerikai nép továbbra is merítsen erőt nemes politikai, etikai és vallási értékekből, amelyek a nemzetet alapítása óta ihlették.

A Fehér Ház új vezetőjére most az egység építése vár egy olyan országban, ahol 400 ezer halottat siratnak a Covid-19 járvány miatt, és ahol az elmúlt évet tiltakozások, élénk közvita és faji kérdések nehezítették. Végezze feladatát az igazságosság, a szabadság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Ebben a súlyos válságokkal terhelt pillanatban emberi családunk hosszútávú és egyesítő válaszokat sürget. Ezért a pápa arra kéri az új amerikai elnököt, hogy döntéseivel egy olyan társadalmat építsen, amelyet a valódi igazságosság és szabadság jellemez, minden személy jogainak és méltóságának elengedhetetlen tiszteletben tartásával együtt, különös tekintettel a szegényekre, a kiszolgáltatottakra, és mindazokra, akiknek nincsen hangjuk.

Az egység és a kiengesztelődés a cél

Egyesült Amerika – ezt a szlogent választotta Biden elnök a beiktatási ceremóniára, amivel a következő négy év legnagyobb kihívását sulykolja. Ferenc pápa is erre utalt imájában, amikor a Capitol Hill-i támadás után január 10-én, az Úrangyalakor a felelősségre és a kiengesztelődés előmozdítására szólított. Ismételten leszögezte, hogy az erőszak mindig önpusztító tett. Semmit sem nyerünk és olyan sokat veszítünk az erőszakkal – fejtette ki a pápa. Arra buzdította az USA hatóságait és az egész lakosságot, hogy tartsák magas szinten felelősségtudatukat a lelkek megnyugtatására és a nemzeti megbékélés előmozdítására, valamint az amerikai társadalomban gyökerező demokratikus értékek életben tartására. A Szeplőtelen Szűz Mária, az Amerikai Egyesült Államok védőszentje segítse életben tartani a találkozás kultúráját, mint a közjó együttes felépítésének fő módját és tegye ezt mindazokkal, akik azon a földön élnek – hangzott a pápa kívánsága.

Forrás: Gedő Ágnes/Gabriella Ceraso/Vatican News