2021. január 21., csütörtök

0
508

EVANGÉLIUM

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe.
Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse.
Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fial” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.
(Mk 3,7-12)

Azt is mondhatnánk, összefoglalva a mai evangéliumot, hogy Jézus sikeres. Csodákat tesz, gyógyít, tömeg követi, tolongva keresik az emberek, még a tisztátalan lelkek is megvallják őt. Mind akarnak valamit tőle. Gyógyulást, szabadulást kívánnak, konkrét céljaik vannak, érdekeik, amelyek vezetik őket. Mind akarnak valamit! De nem őt akarják…
És én? Én is akarok tőle valamit vagy őt akarom? Őt hallgatni, követni, küldetését segíteni a magam eszközeivel, a barátja lenni?

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS