2021. január 16., szombat

0
2029

EVANGÉLIUM

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.
Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
(Mk 2,13-17)

Jézus esélytelen „az igazakkal” szemben. Itt azokra a magukat hibátlannak, minden mérce szerint megfelelőnek tartókra gondolok, akik úgy gondolják, hogy mindig mindent jól csinálnak, mindig jó döntést hoznak, mindig nekik van igazuk.
Az „egészségeseknek”, avagy azoknak, akik egészségesnek gondolják magukat, nincs szükségük orvosra. Nem vagyok beteg! Nem vagyok alkoholista! – ismerjük a tagadó mondatot több változatban is.
Jézusnak azoknál van esélye, akik beismerik, hogy szükségük van Istenre: vagy mert egyszerűen belátják, vagy mert az élet tanítja meg ezt nekik.
Belátom vagy várom a leckét?

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS