2020. október 29., csütörtök

0
545

EVANGÉLIUM

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.”
De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”
(Lk 13,31-35)

Jézus tudja mi vár rá, nincs szüksége figyelmeztetésre. Aki a jót teszi, annak az életútja keresztezni fogja azokét, akik a rosszat teszik. A végkimenetele ennek a találkozásnak mindig ugyanaz, az volt Jézus előtt és utána is. A jó mellett kitartó lehetőséget kap a tanúságtételre. Mi mást remélhetnénk ma is?

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS