2020. október 20., kedd

0
702

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
(Lk 12,35-38)

Útra készen lenni azt jelenti, hogy a célnak megfelelő a ruhánk. A lelki útra, lelki öltözetben indulunk. Ahhoz pedig, hogy jól lássunk ezen az úton, szükségünk van a lelkiismeretünk tiszta lámpására. Jól jöhet ehhez egy gyónás.

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS