2020. szeptember 16., szerda

0
569

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez:
Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:
Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
Siránkoztunk, de nem zokogtatok.
Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”
Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.
(Lk 7,31-35)

Nem a szokásairól ismerszik meg az igaz ember, hanem arról, ahogyan a különböző helyzetekben feltalálja magát. A keresztény embert a szeretet törvénye vezérli, ezért követheti az ősi tanácsot: Szeress és tégy, amit akarsz. Szabadulásunk akkor kezdődik el, amikor kezdjük élni a szeretetet. Ez az egy számít. Ha szabályokat akarunk betartani, akkor hamarosan letérünk Krisztus útjáról.

Kérdezem tőled Krisztusban testvérem: Mered használni a szeretet törvényét, hogy kiszabadítson téged a szokások fogságából? 

Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum iskolalelkésze

MEGOSZTÁS