2020. szeptember 10., csütörtök

0
654

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
(Lk 6,27-38)

Ugye, milyen jól megértjük magunkat azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak és élnek, mint mi? Milyen szép az élet azokkal, akik szeretnek, becsülnek és segítenek minket! Mi történik akkor, ha valaki rossz szándékkal közeledik hozzánk? Mit tegyünk azokkal, akik kész akarva rosszat mondanak és terjesztenek rólunk? Hogyan viszonyuljunk azokhoz az emberekhez, akik nem bírják elviselni a mi személyünket? Ilyenkor a hívő ember is megtorpan. Nehezen fogadja el Jézus szavait, amelyek arra biztatnak, hogy szeressük az ellenségeinket és imádkozzunk értük. Bizony, ez így van. Bennünk is ott van a harag, a csalódás, a sértettség, az önérzet. Tulajdonképpen az ellenség iránti szeretetben, az ember önmagát győzi le és megszakítja az emberi rosszindulat terjedését. Istennel együtt képes lesz a jót kívánni ellenségének és nem ártani neki. Ez pedig már nagy dolog.

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS