Nézzem meg hol vagyok, merre tartok, hova akarok eljutni?

A pasztorációban tevékenykedő felelősök és munkatársak találkozója Máriaradnán

0
1141
Fotók: gerhardus.ro

A címben idézett kérdéssel indult a pasztorációban tevékenykedő felelősök és munkatársak szeptember 1-3. között megtartott máriaradnai találkozója.

A világjárvány miatt az idei megbeszélés és továbbképzés megváltozott, de ebben is volt egyfajta szépség, így a Család- és Felnőttpasztorációs, az Ifjúsági- és a Média-iroda, valamint a püspökségi aula tagjai két főesperessel az egyházmegye jövőjét tervezgették, annak újraéledéséről tanácskoztak az egyházmegye legismertebb kegyhelyén, Mária áldásával.

A találkozó kezdetén Pál József Csaba temesvári megyéspüspök köszöntötte a jelenlevőket, kiemelten azokat, akik előszőr vesznek részt ezen a találkozón, mint például a hivatásokért és a diakónusokért felelős lelkipásztort, a jelenlevő családot és a két fiatalt, akik új lendületet adtak az egész csapatnak. Ezen az első napon az elmúlt pasztorális év megvalósításai kerültek előtérbe, de feltérképezték azokat a dolgokat is, amelyek nem sikeresek, nem eredményesek. A nap lelki programmal fejeződött be, amelyet a Neokatekumenális út-mozgalom aradi és temesvári tagjai tartottak, beszéltek a lelkiségükről és a programjaikról. Az este közös imával zárult.
A második nap szentmisével kezdődött a máriaradnai bazilikában. Ezen a napon az egyházmegye újraépítésének konkrét módozatairól volt szó. A délelőtt folyamán Magos Gyöngyvér a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) vezetője, aki két munkatársával érkezett, a Szentírásolvasás és -értelmezés néhány módszerét mutatta be. A délutáni program keretében arra összpontosítottak, hogy hova szeretnének eljutni, mit szeretnének megvalósítani, illetve melyek azok a konkrét lépések, amelyek közelebb visznek a célokhoz. A program ismét lelki találkozóval zárult, amelynek keretében a karizmatikus lelkiségi mozgalom aradi képviselői mutatkoztak be és mutatták be a mozgalom főbb tevékenyégeit.

A találkozó zárónapján az új egyházmegyei pasztorális év témáját és mottóját, valamint a tervezett tevékenységeket Pál József-Csaba megyés püspök mutatta be. Ezt követően a résztvevők az új pasztorális év mottójának és témájának fényében arra a kérdésre keresték a választ, hogy melyek azok a konkrét lépések, amelyek az Ige megélését célozzák magánszemélyként, a munkatársak csoportjában, illetve azokban, akikért dolgoznak.

Váncsa Csaba
Forrás: A temesvári egyházmegye honlapja