2020. július 15., szerda

0
791

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
(Mt 11,25-27)

A mai világ sok „bölcse és okosa” között egyre kevesebb a „kicsi”. Az isteni élet titkait Jézus sem azoknak nyilatkoztatta ki, akik az értelmükkel „látnak”, hanem a szívükkel. A világ „bölcsei és okosai” ott csúsznak félre, hogy azt hiszik, hogy ők a totum factumok. A „kicsik” pedig Jézusra figyelve, elmerülnek a Szentháromság közösségében és magasztalják az Urat!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS