Sarlós Boldogasszony: a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe

A Magnificat egy életprogram!

0
2961
Fotók: Suciu Dorottya

Sarlós Boldogasszony ünnepe több erdélyi templom, kápolna, közöttük a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe is. Az idei búcsús ünnepi szentmise főcelebránsa Guia Laurean, Hugó OFM volt. Bevezetőjében a főcelebráns emlékeztetett, hogy a a kegytemplom titulusa: Mária látogatása Erzsébetnél, azaz Sarlós Boldogasszony ünnepe. Az ünnep kapcsán arra kérte a jelenlévőket, hogy mindenki adjon hálát a jó Istennek azért, mert minden nap meglátogat bennünket az Úr. Isten minden nap eláraszt jótéteményeivel.

Hugó ferences testvér homlíliájában a Mária látogatásáról és hálaénekéről beszélt: „A Magnificatot Mária nem az angyal előtt mondja el, ahogy mi az elképzelnénk. Miért az előtt, aki akkora örömhírt hoz neki, akkora örömet oszt meg vele, hogy benne beteljesedik az írás, a próféták jövendölése, Mária nem tudja elmondani a Magnificatot? Szüksége van erre a személyes kapcsolatra, találkozásra rokonával, hogy megtalálja a szavakat, hogy felfogja azt, amit abban a pillanatban él meg, hogy felismerje mi az ő hivatása, hogy felfedezze azt a nagyságot, ami ott van az életében. Mindig szükségünk van olyan kapcsolatokra, amelyek segítenek megtalálni a helyes szavakat, hogy kimondjuk azt, ami bennünk van!

Isten nem akarja tőlünk megvonni azt, hogy mi is elénekelhessük a magunk magnificatját! Boldoggá akar bennünket is tenni! Higgyük el! Olyan sokszor keressük a boldogságot abban, amit én akarok! Amit én gondolok jónak! Isten akarata, az igazi boldogság forrása, alapja!

Az egyház mindennapi imájában ott van a Magnificat! Mert mindennap van okunk az Isten dicsőítésére, magasztalására! Mária személyes vallomásként magasztalja Istent, dicsőíti tetteit, jóságát, irgalmasságát, igazságosságát, gondviselő szeretetét.

A Magnificat egy életprogram!

Az Úr látogatása megelőz minket! Az Ő látogatása ad nekünk erőt ahhoz, hogy felkeressük azt, akihez el kell mennünk! Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így énekelt:  „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét!”

Tudom, hogy meglátogatott ember vagyok? Befogadom a hozzám érkező Urat?

Mária itt egy olyan kereszténységről tesz tanúságot, amely csak akkor lesz igaz, amikor az Istennel való találkozást követi a tettekben megnyilvánuló szeretet mások iránt. Mária nem érzi magát kiváltságosnak, azt érzi, hogy engedélyt kapott arra, hogy útra keljen, hogy szolgáljon… Az Istennel való találkozás arra készteti, hogy szolgáljon… Erzsébet az, aki fogadja az első keresztény szeretetet a történelemből.

Szolgálat! Boldoggá tenni mást, szolgálni, az örömmel ajándékoz meg minket! Miért ez tesz minket igazán boldoggá? Jobb adni, mint kapni! Mert minket Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett! Isten pedig maga az ajándékozó, az ajándék!”