2020. június 27., szombat

0
581

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.”
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: „Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!”
(Mt 8,1-4)

Milyen törvény és parancs hangozhatott volna el annak ajkáról, aki maga a Szeretet?! Aki pedig ennek a Szeretetnek ajándékozza életét, az csak teljes szívvel, teljes lélekkel és értelmének egész teljességével teheti meg. A Szeretetnek való odaajándékozottság szükségszerű módon árad majd ki a felebarátra is. Ez az igazi szeretet törvénye. Ami ezen kívül van, az nem más, mint a szeretetlenség alattomossága!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS