2020. június 10., szerda

0
756

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy í betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
(Mt 5,17-19)

Amint a mindennapi élet rendjének megvannak a maga törvényei, ugyanúgy a léleknek is megvannak az isteni törvényei. Ennek a törvénynek a teljessége pedig a szeretet. Aki pedig a szeretet törvényét már itt, e földi életben szűken méri, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS